1. 5. 2021

Prvomájové zamyšlení -

1. máj  2021 a jeho společenské  souvislostiTak nám oblohu prozářilo místy i jásavé sluníčko, rozzářilo den ,rozkvetly stromy, oteplilo se, odhodili jsme zimní oblečení,.... 

A  nastal květen a s ním přichází První máj -  celosvětový svátek všech lidí, kteří se živí vlastní poctivou prací, svátek vzájemnosti, lidské solidarity a pomoci. Je stále palčivě aktuální  připomínkou boje námezdně pracujících za práci, za sociální práva , za právo k lidsky důstojnému a mírovému životu. Tradice mezinárodního dne pracujících sahá do devatenáctého století, kdy byl vyhlášen na věčnou památku masakru stávkujících dělníků na jatkách v USA v Chicagu v roce 1886, bojujících za osmihodinovou pracovní dobu.  Jeho prvním oslavy u nás a dělnické shromáždění na Střeleckém ostrově v Praze v roce 1890 popsal ve svém slavném fejetonu Jan Neruda. Svátek práce ani dnes neztratil nic na své aktuálnosti a je pořád aktuálním symbolem společenského zápasu pracujících všech zemí světa za lepší budoucnost. 

Současná situace nám již druhým rokem po sobě nejen v Hranicích znemožňuje, abychom se spolu setkali a náš společný svátek odpovídajícím způsobem důstojně oslavili. Děláme to rádi a na setkání s vámi se vždy opravdu těšíme. Poslední takové a úspěšné oslavy proběhly na 1.máje 2019.Bohužel již druhým rokem vzpomínku na Svátek práce uskutečňujeme ve znamení celosvětového střetu s pandemií COVID - 19 . Již rok a půl trvá toto nezměrné utrpení milionů občanů po celém světě. Nákaza je připravila o zdraví, práci, ekonomické zabezpečení, mnozí přišli o to nejcennější - o svůj život. Téměř každá rodina oplakává někoho blízkého. Naopak úzké skupiny podnikatelů  a zejména farmaceutické firmy na pandemii nebývale bohatnou., Rozevírají se dále nenasytné nůžky zisku a vedou k stupňování klíčového antagonismu  současného světa - bohatí stále rychleji bohatnou a chudí chudnou. A nesmí to být ty nejchudší a střední vrstvy , kdo ponesou břímě krizových jevů kapitalizmu, které v návaznosti na korona-virovou krizi budou zákonitě následovat..

Právě při příležitosti Svátku práce proto my, komunisté připomínáme, že stojíme na straně  těch neprivilegovaných, živících se svýma rukama a hlavou, svou prací a umem, a jsme připraveni je bránit proti propouštění, snižování mezd či odstraňování toho mála ze sociálních  práv, které ještě tu a tam zbývá. Východiskem ze současné situace nesmí a nemůže být další nárůst nespravedlnosti, vykořisťování a útlaku.. KSČM je připravena se o to zasadit.  A to je zásadní poselství letošního Prvního máje.

Zdravíme Vás všechny ke svátku pracujících a přikládám několik snímků, jako vzpomínku na poslední zdařilé oslavy v roce 2019..

Hranice  30.4.2021 ve 23.55h                 Ivan Sumara                      MěR KSČM HraniceŽádné komentáře: