14. 3. 2018

Výsledek mnohaleté „péče“ Ekoltesu o městský hřbitov.

Nevím o tom, že by se v širokém dalekém okolí Hranic nacházel jiný hřbitov v tak špatném stavu, jako ten náš. Nejen malé hřbitůvky, které bývají obzvlášť pečlivě opečovávané, ale i ty mnohem větší, něž je ten náš, bývají vzorně udržované, čisté, travní plochy srovnané, s pravidelně sestřiženými trávníky a udržovanými chodníčky a potřebným vybavením. 

Stav toho našeho nelze nazvat jinak než ostuda města. Tráva je sečena křovinořezy, majitelé hrobů uklízí rozházenou trávu s hlínou z náhrobků, voda na zalévání je k dispozici u takových provizorií… Nic na věci nemění ani to, že byla letos částečně opravena opěrná zeď hřbitova podél parkoviště, která se nacházela dokonce řadu let v havarijním stavu.

Prosím proto o informaci, co Ekoltes, správce hřbitova, konkrétně udělal pro to, aby letos došlo aspoň k částečnému zlepšení neutěšeného stavu hřbitova (například jaké návrhy jmenovitě předložil při sestavování letošního rozpočtu města, co realizoval v rámci svých kompetencí správce …).

Čtenář Hranických listů (nadpis přidala redakce HL)

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

http://www.ekoltes.cz/novinky/49/detail/

Tady máte. První etapa už probíhá nebo proběhla.

Anonymní řekl(a)...

Pisateli ze 14. března 18:37:
A byl(a) jste někdy na tom hřbitově?

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři ze 14.3. 18:37:
Žádná první etapa neproběhla ani neprobíhá. Realizovaná byla, jak pisatel příspěvku správně uvádí, částečná oprava hřbitovní zdi a to té části, která si vynutila řešení havarijním stavu. Jen pro upřesnění, první etapa zahrnuje téměř vše, co je za hřbitovní zdí. Z toho vyplývá vysoká finanční náročnost takové akce a je pochopitelné, že nemůže být realizována ze dne na den. Tím důlržitější je role správce hřbitova. A každý ať si udělá obrázek sám, jak ji Ekoltes plní.

Anonymní řekl(a)...

Takže jsem dám informaci o tom, že oprava už konečně postupně probíhá. Dokonce jsem to viděl na vlastní oči, dokonce lze vidět i smlouvy, ale místní diskutující, kteří umí jen kritizovat (ačkoliv vedení Ekoltestu se změnilo podle jejich představ) si vždycky najdou důvod kritizovat ačkoliv je jasné, že oprava postupně probíhá.

Otázka je proč? Já tuším, že to bude mít co dočinění s tím nápadem změnit formu společnosti. Musí se najít dostatečné důvody (tj. že se diskutuje o tom, že je s Ekoltesem všechno špatně) pro nesmyslnou změnu na příspěvkovou organizaci. Všichni znalí korporátního práva však za tím samozřejmě vidí pravé důvody a vědí, že taková změna tu není pro společnost, ale pro někoho.

Anonymní řekl(a)...

Představa o opravě měst. hřbitova byla před lety rozdělena do několika etap. Ten nejdiskutovanější problém byl shrnut do etapy č.1 – cituji:
„I. etapa - Revitalizace stávajícího starého hřbitova zahrnuje: opravu stávajících poškozených opěrných zdí včetně zpracování statického posudku, rekonstrukci stávajících chodníkových tras včetně jejich rozšíření, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch, návrh odvodnění na základě provedených sond, které vymezí rozsah ploch vyžadujících odlišný způsob odvodu vod, odvedení dešťových a splaškových vod, vybudování nového veřejného osvětlení, rekonstrukci stávajících rozvodů vody včetně jejich rozšíření, umístění nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad, odběrná místa vody) návrh na sadové úpravy. Projekt bude řešit i napojení starého hřbitova na stávající smuteční síň.“
Současný stav odpovídá tomu, jak ho popisuje článek. 1. a 4.komentář zjevně píše jeden člověk, kterému doporučuji, aby si, než začne psát, rozmyslel, co chce sdělit, aby si zkontroloval, co vlastně napsal a hlavně, aby se předem zašel na to místo podívat.
AB

Anonymní řekl(a)...

Jenže je tady základní problém, hřbitov "za zdí", koneckonců i ta jeho zeď (s výjimkou mauzolea a pozemku okolo) není majetkem města, je to majetek římskokatolické církve, takže jakékoliv peníze z města půjdou do jejího majetku a bude tak zhodnocen cizí - církevní majetek z našich veřejných peněz.
Město má zákonnou povinnost zajistit provoz hřbitova, ale je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem.
Vlastník, církev, má zákonnou povinnost o svůj majetek pečovat, tak jako každý a existují i páky, jak k tomu vlastníka donutit, otázkou je, proč je město nenasazuje?
Město o tom ví, informoval jsem jej už v roce 2016 a poskytnul k tomu komplexní materiál, jež jsem zpracovával pro právnické nakladatelství Wolters Kluwer, kde je publikován v ASPI.
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Pan Fojtík absolutně nerozumí tématu. Vystudoval veřejnou správu a je vidět, že nerozumí soukromoprávnímu aspektu věci. Hrbitov spravuje a má v držení město a to ještě na víc jak 90 let. Není to nájem. Z článku je zjevné, že pan Fojtík nechápe právní úpravu. Možná proto publikuje v ASPI, kde zjevně není redakce, jinak by článek vypadal jinak (i typogeaficky). Jediné na co je článek dobrý je rešerše zdrojů. Po odborné stránce je velice špatný a nestojí za ten čas (je dlouhý ASPI asi platí za délku, nikoliv kvalitu, jak víme už od dob komentáře k NOZ na němž se podíleli také podivní lidé)

RRRR