3. 2. 2018

Zklamání

Mnohaletý problém řízení Ekoltesu nevyřešila samozřejmě ani změna fasády budovy ředitelství, ani diskutabilní projekt nového sběrného dvoru.

Když rozhodující postavení ve voleném vedení Hranic získali naši spoluobčané  z podnikatelského prostředí, naivně jsem předpokládal, že zajistí nápravu zlozvyků svých předchůdců. Zklamali mě.
Firma vybavená dostatečným počtem řídících pracovníků, v rukou jediného vlastníka (města), nadále zůstává akciovou společností v čele s ředitelem, tříčlenným představenstvem a tříčlennou dozorčí radou…. Absurdní!

Možná, že tento nesmysl byl při zakládání a.s. Ekoltes odůvodněn úmyslem prodeje části, nebo celého Ekoltesu jiným subjektům. V tom případě je dobře, že k prodeji nedošlo a proto již dávno nastal čas převést Ekoltes do podoby příspěvkové organizace města.

Důsledky současného řízení Ekoltesu jsou známé:
- je vážně narušena, zkomplikována a oslabena pozice odborných pracovníků městského úřadu, kteří zastupují město jako odběratele služeb poskytovaných mu Ekoltesem
- ničím neodůvodněné vytváření a obsazování nadbytečných řídících a kontrolních pozic v městské firmě politiky vítězných politických subjektů, případně jejich známými, deformuje samotné principy řízení firmy se všemi závažnými riziky a důsledky.
J. Novák

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Mám stejný názor. Doba hájení p. Smolky a spol. vypršela, nastává čas účtování. Tak to správné.
Eda

Anonymní řekl(a)...

Po řadě let existence Ekoltesu jako akciové společnosti se mi jeví jako čirá iluze, že by se většina místních politiků shodla na zrušení tohoto (jak to kdosi trefně nazval) krmítka.

Anonymní řekl(a)...

Každý práva a managementu znalý člověk ví, že lepší je akciová společnost.

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 11.2., 10:51:
Souhlasím s tímto komentářem, jen s malým dovětkem - "... lepší je akciová společnost, jmenovitě však pro ty, kteří na městské firmě parazitují".
Mají k tomu vytvořeny ideální právní podmínky. A na tyto hrátky doplácejí občané města.
Poděkování autorovi článku.
Joska

Anonymní řekl(a)...

Je to letitý problém. Ekoltes nezvelebuje ale ničí! Podívejte se, jak vypadají některé chodníky po úklidu sněhu! Hanba. Copak se řidič nevleze na chodník? Tak kupte menší ale výkonnou techniku.
A šikanujete nás, zaměstnance. Vyhrožujete, že kdo nebude potichu, půjde!
Navýšili se úředníci /úřednice/ a nemá kdo uklízet.

Karel

Anonymní řekl(a)...

Co se změnilo?
Jsou tam noví bafunáři, kteří toho moc nenadělají. Teď v zimně, když je teplo, tak se solí až moc chodníky, když mrze, tak se nic neděje. Za ondriášky se chodníky kvůli úspoře peněz zužovaly, ale zimní technika zůstala stará a ta se na chodníky nevejde. Na co má jediný vlastník firmu Ekoltes a.s. město Hranice? No proto aby živilo nejméně šest zbytečných dárnožráčů, kteří ještě nic dobrého pro město neudělali a nevymysleli. Kácí se dobré stromy, dřevo zmizí rychleji než se strom pokácí a někde stojí již několik let suché stromky a o ty nemá nikdo zájem proč. No nehodí se na topení, konkrétně u rybníka Kuchyňka. Nazdar a hlavně držet se hesla Kdo nekrade denně hodinu ze společného okrádá raději nenápadně spoluobyvatele!