3. 2. 2016

Rekonstrukce cesty v Drahotuších

Jak už bylo uvedeno, v místní části v Drahotuše, byl kostkový povrch (tzv kočičí hlavy) na hlavní komunikaci v ulicích Lipnická a Hranická, změněn na hladký asfalt, což jistě potěší jak řidiče, klidnější jízdou, ale hlavně obyvatele místní části, a to snížení hlučnosti.
Spolu s novým povrchem vznikly i nové parkovací zálivy.


Na změnu povrchu vozovky, kterou prováděl kraj, navázalo město dalšími investicemi a to vybudování nové části dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace a ostatních ploch, včetně nových uličních vpustí a jejich přípojek. Upraveny a nasvíceny jsou přechody pro chodce a část chodníků. Nutné byly i přeložky a úprava inženýrských sítí a obnova dopravního označení.


Ne vše je ještě dokončeno, část okolních úprav a chodníků, z důvodu opravy dešťově kanalizace se teprve dodělává.

Zatím vše vypadá v pohodě, přesto jsme narazili na menší bezpečnostní problém, blízkosti křižovatky ulic Hranická a V Poli, došlo k vykácení keřů u zábradlí nad místním potokem, které ale tvořily přirozenou zábranu. Vykácením keřů se otevřel volný prostor nad srázem a přímo do potoka.


Když už jsme navštívili Drahotuše, nezapomněli jsme se podívat, zda pan Slovák, referent odboru správy majetku dodržel slovo a značka 3,5 tuny o které jsme vás informovali před měsícem (7. 1. 2016) byla odstraněna. A byla.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Hurááááá!

Anonymní řekl(a)...

Nevím zda je na místě volat hurá, protože asfalt se již u STK začíná drolit, vodorovné značení, barvou, již začíná mizet, např. u školy již přestává být viditelné. Povrch je nerovný a zvlněný, podle úřadu sice nerovnost je v normě, ale to je špatná odpověď, správná má podobu otázky: proč ta silnice není rovná? Jak jsem si všimnul, část ochranného postřiku a pokládání asfaltové vrstvy se provádělo v pondělí, kdy 3 dny předtím (pátek, sobota, neděle) lilo, takže podklad i pod štěrkem byl promočený, místy zbobtnalý. Je-li něco nacucané vodou, zvětší to objem, jakmile to vyschne, objem se zmenší. To je fyzika. Co udělá podklad po vyschnutí či vsáknutí vody s asfaltovou vrstvou?
Mám vyfoceno, příslušné osoby jsem na to upozornil hned již tenkrát, když jsem to viděl. Nic.