21. 11. 2015

Pod svícnem bývá největší tma - ulice Teplická

Jak praví jedno staré české přísloví "Pod svícnem bývá největší tma". Platnost tohoto přísloví, jsme si ověřili v praxi na ulici Teplická, kde to platí doslova. Tato ulice Teplická začíná hned pod centrem města a přestože je hodně využívána, jak občany města při procházkách do lázní Teplic (Hranické propasti, Zbrašovských Aragonitových jeskyní), tak i samotnými pacienty těchto lázních, je na okraji zájmu městských úředníků.
Hned na prvním úseku od křižovatky ulic Svatoplukova a Komenská, až po křižovatku s ulicí Přísady je pouze jedna lampa veřejného osvětlení, a to hned na začátku ulice, na rohu domu č.p. 258 (u Letního kina).
Další lampa veřejného osvětlení na ulici Teplická je až za křižovatkou u domu č.p. 231.Osvětlení tohoto úseku ulice tak zajišťují pouze reklamní poutače a výlohy místních obchodů. 

Druhý problém tohoto úseku ulice Teplická je stav chodníků kolem bytovek č.p. 1339, 1340 a 1341. Tento chodník opravdu pamatuje hodně.


Tento přechod nebudí moc důvěry.
Přesunem se prostorem až na konec této ulice, a to na úsek od křižovatky ulice Partyzánská, až po benzinovou pumpu společnosti T.E.Q. Hranice a.s. Zde došlo ke změně dopravní situace, a to zprovoznění jízdy v obou směrech od již zmíněné křižovatky s ulici Partyzánská, až po sportovní halu společnosti Naparia. Značka jednosměrná ulice se nám posunula o několik desítek metrů směrem k benzínové pumpě, tak aby mohla vozidla vyjíždějící z parkoviště od sportovní haly Naparia pokračovat v obou směrech.


Nově vybudovaný výjezd od sportovní haly Naparia.
Vzhledem k tomu, že v tomto úseku je levá strana vozovky využívána jako parkoviště, tak na provoz v obou směrech zbývá zhruba 3 metry šířky vozovky.
Na tomto úseku, kolem celého areálu bývalého učiliště Sigma proto chybí chodník. Takže na jedné straně se povolila jízda vozidel v obou směrech, na druhou stranu se zapomnělo, že tuto vozovku využívají i chodci.
Přitom původně, hodně dávné minulosti, zde chodník kolem plotu bývalého areálu učiliště Sigma existoval. Chodník zůstal zachován pouze v poslední zastavené části ulice.


I táto dlažba pamatuje dávné časy. 
A jsme na úplném konci ulice Teplická navazující na Smetanovo nábřeží, tedy přes hlavní tah městem, směrem na Valašské Meziříčí a Slovensko. A jak jsme uvedli na začátku, přestože je tato ulice hojně využívána pro pěší, tak nám zde chybí přechod pro chodce. V dopravní špičce je zde problém vůbec přejít silnici na druhou stranu.


Žádné komentáře: