23. 5. 2015

Problém s přerostlou trávou

 Vážení občané,

Opět máme jaro a problém s přerostlou trávou. Obracejí se na mě opět občané, kteří nejsou spokojeni, jak probíhá údržba veřejné zeleně.
Protože jsem nenašel na stránkách letošní harmonogram, předpokládám, že platí ten z roku 2014. Protože bylo jej možno stáhnout a vím, že Hranické listy čte stále více čtenářů, dovolil jsem si Vám oba dokumenty s laskavým svolením redakce oba představit.
Opět jsme zřejmě u každoročního problému: Město zadává, Ekoltes realizuje.
Podle zveřejněných harmonogramů údržby zeleně si tak může každý občan najít svou lokalitu a zjistit, kdy vlastně bude kosení provedeno.
Občanům Jaselské ulice, kteří se mě opakovaně dotazují na posečení trávy sděluji tímto, že na to má Ekoltes ještě 6 dnů.
Přeji také občanům Cementářského sídliště, aby i jejich potíže byly zdárně vyřešeny. Stejně jako ostatním občanům ve všech částech města.

Jarní i letní pohodu, klidné dny a čisté město přeje M. Raindl, zastupitel

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Počekajtě .... Jirka Pavlištík to brzy poseče. Jak to bude dělat místo Ekoltesu. Určitě levně a chutně. A hlavně do své kapsy. ;-)

Anonymní řekl(a)...

Opravdu stejné jako každý rok. Žádné ponaučení z připomínek občanů. Viz příklad: Dle harmonogramu Drahotuše náměstí I. kategorie sečení trávy 5x ročně, ostatní III. kategorie 2x ročně poprvé do 15. června. Po každoročních a opakovaných urgencích o posečení trávy na dětském hřišti v parku u vlakového nádraží opět nic žádná změna. Pro koho se to dětské hřiště a parková úprava vůbec zřizovaly?
Hlavně že má Ekoltes splněný harmonogram sečení ve smluvních firmách! Pokud si pamatuji, dříve měly Drahotuše na údržbu veřejných prostranství jednoho pracovníka a šlo to, bez připomínek. Dejte lidem práci a bude lépe! Pro všechny.
S pozdravem Jan Trefil.

Anonymní řekl(a)...

Velké, širé, žluté lány,
jak jste krásné na vše strany.
Od souvratě do souvrati, jak se řepka pěkně zlatí.

Děkujeme Andreji, že je všude řepka.
Je jí tolik, že tě klepne pepka.

A té trávy ve městě, jako věna nevěstě.
Jako každým rokem,
kosíme pomalým krokem.
Protože práce kvapná,
málo platná.

J. V. Mládek

Anonymní řekl(a)...

Na letošek uzavíral smlouvu Juračka a oplakávaná Raduška a spol, počkejme jak to bude od zvolení Kudláčka.

Anonymní řekl(a)...

Řeč se vede voda teče.
Pavlištík kupuje Ekoltes.
Nový ředitel bude Holec.
Kde lidi chodíte na takové informace?

Anonymní řekl(a)...

Pane Raindle, stále se snažíte jako don Qiuchote. Nejste Da la Mancha? Ale bojujte. Jednou ten Ekoltes i tu trávu pokoříte! Jste snad jediný, kdo je snaživý! Dulcinea

Anonymní řekl(a)...

Předejte to komunistům. Ti už si poradí. Jsou akční a snaživí. Takové vyčkávání a nicnedělání je fakt na NIC! A.L.

Anonymní řekl(a)...

Pane Raindle, tak si s manželkou říkáme, jestli Ekoltes termín dodrží? Do konce května? Manželé z Jaselské 1611

Anonymní řekl(a)...

Běžte se podívat do kasáren gen.Zahálky jak se má sekat tráva. Tam se Ekoltes může přetrhnout jak se snaží a hlavně, když nadělají při sečení nepořadek, tak jej uklidí. To se v ulicích města neděje.

Anonymní řekl(a)...

Jak tak sleduji, kolem sečení obecní trávy je mnoho povyku, ale ono je to velice jednoduché. Jen to chce někoho, kdo to už rozhýbe.
Za pozemek, vč. jeho údržby odpovídá ze zákona v první řadě vlastník pozemku, tj. v tomto případě u obecních pozemků město, Ekoltes údržbu jen provádí, pokud se vlastník nestará jak má (např. na ten Ekoltes netlačí), je tady stát, zastoupený životním prostředím, který má bdít nad literou zákona a v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti by měl vlastníka vyzvat k plnění svých povinností, které pokud nesplní, může mu – tj. městu – udělit pokutu, která je pěkně mastná a která je příjmem státu.
No a pokuta je výsledkem toho, že někdo na městě neplní své povinnosti, čímž v důsledku své nečinnosti svému zaměstnavateli působí škodu (v podobě výdaje města na zaplacení pokuty), kterou by pak mělo město po příslušné odpovědné osobě vymáhat jako regres, aby se mu vrátila (klasický princip zavinění – odpovědnost - sankce – škoda – regres).
Tak do toho.

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři "Jak tak sleduji...":
Autor asi právě spadl z měsíce. Desítky let je Ekoltes "řízen" představiteli vládnoucích koalic na radnici. Do teď si tam funkce navzájem předávali stále stejní lidé. Kde byl po celé toto období autor zmíněného diskuzního příspěvku? A co udělal pro to, aby se ta situace změnila? Jen se na internetu podívejte, jak dlouho tam působí Zima, Úlehla, Hlavinka, Juračka, Sedláček, a další. Jsou to titíž, kteří v praktickém životě prostřednictvím svých funkcí na radnici rozhodovali o bytí a nebytí úředníků na radnici. Nevěřím, že by si autor zmíněného příspěvku sám dovolil v podobné situaci to, co chce po druhých.
Problém je úplně někde jinde. Ekoltes by neměli řídit politici zvolení v komunálních volbách. V žádném z předvolebních programů jsem nikdy za celých zhruba dvacet let nenašel zmínku o tom, že dotyční kandidáti v případě zvolení zasednou do představenstva a dozorčí rady městské společnosti. totéž platí pro Nemocnici a Vak, kde má město akciový podíl.
Honza

Anonymní řekl(a)...

Autor, který spadl z měsíce doplňuje: za a) jsem nepochopil repliku a za b) v první řadě platí zákony a příslušné paragrafy, nikoliv domněnky, fikce a citové výlevy, posílal jsem na toto téma redakci podrobnější článek k bližšímu objasnění onoho populárního "sečení trávy".
Stručně řečeno, za hospodaření na majetku města není zodpovědný Ekoltes, ale vlastník, a to je město, což je obecný princip, Ekoltes je jen prostředník, v podstatě subjekt zjednaný na provedení práce.
Problém je vskutku primárně v tom, že někteří si v minulosti nedovolili udělat to, co měli udělat, přestože za to byli a jsou placeni, a dali přednost sice smrádku, ale teploučku.
A milý Honzo, co jste udělal pro změnu Vy, to jste jaksi zapomněl napsat... :-) Rád si to přečtu.
S pozdravem
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Ještě si dovolím doplnit, že na tom, že někde někdo sedí za město v představenstvu, není nic špatného a není ani chybou, že "se o tom nepsalo ve volebních programech". Ono totiž i tohle vyplývá z paragrafů - pokud někdo má někde v něčem majetkový podíl, tak je tam prostě zastoupen, zvláště jde-li o subjekt, který takové zastoupení přímo vyžaduje. A je výlučně věcí vlastníka, koho tam vyšle.
V tomhle problém není. Problém je v tom, aby tam byli vysláni ti praví, příp. v tom, aby společnost jako Ekoltes byla co nejjednodušší - místo akciovky by stačila úplně příspěvková organizace, kde je těch funkcí k uložení zasloužilých minimum.
Uvidíme, co v tomto předvede nové vedení města Hranice, má k tomu v tuto chvíli všechny prostředky.