13. 3. 2014

Vyjádření k příspěvku Ing. Hübla

Ing. Karel Hübl zveřejnil na webu Hranické listy příspěvek nazvaný „Když selský rozum chybí“.  V něm se vyjadřuje k článku otištěném v Hranickém deníku pod poněkud zavádějícím titulkem „Juračka vyzval Hübla: Zvažte roli v radě města“.
Souhlasím s pisatelovým názorem, že selský rozum by neměl při rozhodování zastupitelstva chybět. Jenže selský rozum musí být založen na řádně ověřených faktech, a nikoli na pocitech. S ověřováním fakt se však Ing. Hübl ve svém příspěvku neobtěžoval. Vzhledem k tomu, že se v článku objevuje kritika mé osoby, která je založená na polopravdách, cítím potřebu uvést věci na pravou míru.
Pro objektivnost musím úvodem uvést, že velmi oceňuji to, co se Ing. Hüblovi jako dlouholetému starostovi obce Teplice nad Bečvou podařilo, je to obdivuhodné dílo. Uznání si rovněž zaslouží za své aktivity v Zastupitelstvu města Hranic, které souvisejí s prosazováním protipovodňových opatření.
V řadě věcí však s Ing. Hüblem nesouhlasím a často ani nechápu jeho motivaci. Ing. Hübl je tři roky členem rady města. Zastupitelstvu předkládá na každém zasedání řadu iniciativních a pozměňujících návrhů. Jenže drtivou většinu těchto podnětů rada města nepodpoří. Ing. Hübl se pak snaží přesvědčovat členy zastupitelstva, a ani zde není úspěšný. Hodně jeho návrhů se týká technické infrastruktury, zejména kanalizací, což je jeho profese. V této souvislosti často zpochybňuje rozhodování města. Co si však mají myslet zastupitelé, když na jedné straně je projekt zpracovaný renomovanou firmou a na druhé straně návrh Ing. Hübla, aby se hledalo zcela jiné technické řešení. Rada města musí být založena na programové shodě. V Hranicích však jako by existovaly rady dvě a každá táhne za jiný provaz.
Ing. Hübl ve svém příspěvku kritizuje některé investice schválené zastupitelstvem v tomto volebním období i v těch minulých. Jeho argumentace je dílem subjektivní, dílem založená na nepravdách.
Parkovací systém v městském centru
Smlouvu s vybraným provozovatelem schválilo v roce 2006 zastupitelstvo a na základě jeho rozhodnutí jsem ji jako tehdejší starosta podepsal. Není pravda, že veškeré pokuty jsou příjmem provozovatele, jsou příjmem města. Strážník, který pokuty vybírá, by byl nezbytný i v případě, kdyby město parkovací systém provozovalo samo, a patrně by muselo vyčlenit strážníky dva. Takto firma platí svého pracovníka, který je strážníkovi k dispozici, a poskytuje pro tento účel své auto. Ing. Hübl chybně uvádí, že se smlouva s provozovatelem parkovacího systému dala vypovědět. Nikoliv, zastupitelstvo mělo k dispozici právní rozbor, podle kterého bylo zřejmé, že to nelze dříve, než uplyne doba, na kterou byla smlouva uzavřena.
Dlažba v historickém centru
Podle Ing. Hübla je pro chůzi nevhodná, hlučná, prašná, hrbolatá a její podloží je ve špatném stavu. Je to opět ukázka subjektivního pohledu, který se vydává za obecně platnou pravdu. Jistěže asfalt nebo beton by byl pro chůzi a auta pohodlnější, jenže pro  historické prostředí je zcela nevhodný. Estetické cítění zřejmě není silnou stránkou pisatele. Podloží není ve špatném stavu, nepropadá se a netvoří se po dešti kaluže, o čemž se může každý návštěvník historického jádra přesvědčit na vlastní oči.
Přeložka trafostanice
Ing. Hübl považuje tuto investici za zbytečnou. Trafostanice se zcela nevhodně nachází uprostřed plánované zámecké zahrady, která bude vybudována v letošním roce. Součástí areálu jsou – kromě zeleně a cestiček – dřevěná lávka, vyhlídkový altán, pobytové terasy, schodiště, dětské hřiště, vodní prvek a objekt volnočasových aktivit. Sympatické na tomto záměru je, že většinu nákladů pokryje poskytnutá dotace. Pokud by trafostanice zůstala na původním místě, nedal by se tento velkorysý záměr uskutečnit.
Mé členství v dozorčí radě společnosti Ekoltes
Ing. Hübl mě jako člena dozorčí rady volá k zodpovědnosti za „prodej kotelen, které Ekoltes neuměl hospodárně provozovat“. Proč jsem se rozhodl pro prodej, stejně jako většina členů zastupitelstva? Kotelny sice přinášely společnosti Ekoltes určitý zisk, nicméně s ohledem na další předpokládané odpojování odběratelů se nedalo vyloučit, že se společnost dostane do ztráty. Osobně se domnívám, že do deseti let bude téměř každý nájemní dům vytápěn vlastním tepelným čerpadlem a stávající kotelny budou patřit do historie. Takto město za prodej kotelen utržilo 37 mil. Kč, které se dají použít na potřebné investice. V tržním hospodářství je obvyklé, že firmy prodávají své části, specializují se, mění své zaměření.
Souhlasím s názorem Ing. Hübla, že „zájmy města v představenstvech a dozorčích radách by měli zastupovat především odborníci, kteří nutně nemusí být zastupitelé“. Naše volební strana Hranice 2000 tento záměr měla a stále má ve svém programu. V nynějším volebním období však pro tuto myšlenku není v zastupitelstvu dostatečná podpora. O složení dozorčí rady a představenstva ze zákona rozhoduje rada města. Ing. Hübl je členem rady, než (jako původně opoziční zastupitel) dal souhlas se svým členstvím v radě, mohl si klást určité podmínky a jeho představa o složení dozorčí rady a představenstva mohla být jednou z nich.
Podobně jako Ing. Hübl do rady města, byl jsem v druhé polovině volebního období kooptován do dozorčí rady společnosti Ekoltes. Dostal jsem se tam na základě přijatého Etického kodexu zastupitele, ve kterém je zakotveno právo opozice na členství v orgánech obchodních společností založených městem. Podle svých možností se snažím tuto funkci vykonávat zodpovědně a iniciativně.
PhDr. Vladimír Juračka, člen Zastupitelstva města Hranic  

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Je mi celkem jedno jak se zastupitelé dohadují o náměstí nebo Ekoltesu.Na náměstí mi vadí jenom jedna věc a to je nedořešené zásobování.Tím mám na mysli odstavné místa pro zásobovací vozidla.

Anonymní řekl(a)...

Boj o starostu aneb "Poslední bitva vzplála."

Anonymní řekl(a)...

Pane Juračka, Vy skutečně považujete za odpovědné hospodaření smlouvu s Activ s.r.o., já tedy ne. Současně spolu s vývojem činnosti Ekoltesu to považuji za transfomátory na vyvadění peněz z obce. Vaše odůvodnění je hodně plané!

Anonymní řekl(a)...

Chci se vjádřit k vyjádření pana Juračky k činosti pana Ing.Húbla.
Když se jedalo o náměstí byl jsem člen komise, která hodnotila a připomínkovala projek rekonstrukce náměsí T.G.M. Nejvíc byla v komisi kritizována dlažba malými kostkami a šíře chodníku na úkor parkováni a vozovky. Dále komise životního prostředí doporučovala pásy zeleně a stromů u kostela a v místě mar. sloupu u kašny. Velmi
byl kritizován tzv. vodní prvek. Všechny tyto návrhy komise a komise životního protředí tehdejší pan starosta Juračka smetl ze stolu a projek si upravil tak jak se líbilo jemu nebo jeno přátelů.Proto máme náměstí prakticky bez zeleně, kterou zastupuje pár stromů a ohyzdé mísi s květinami,ženy si lámou potpatky na kostičkách místo velkorozměrových nekluzkých dlaždic, místo kašny máme něco, co slouží cigánům jako koupalište. A co pan Juračka, ten si sehnal dobré korýtko v Olomouci a teď když se blíži volby tak se zase snaží na sebe upozornit. Pozor na takové jako je Juračka a jemu podobní v zastupitelstvu a radě, kreří se tam drží jak h... košile. Volby se pomalu blíží tak se zviditelňuji.Takovým jako je Ing. Húbl smekám,i když jej moc nemusím


jako nevhodný a byla doporučena kašna vhodná k prostředí.

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři výše.

Musím vás upozornit, že naše náměstí patří k těm nejhezčím v ČR - po opravě.
1. kostky jsou dobré i velikostně. Jenom potřebují lepší údržbu = častější štěrkování
2. zelené pásy nemá snad žádné podobné náměstí. Podívejte se na staré fotky hranického náměstí. Nebo třeba do Brna, kde je náměstí také bez zeleně a přesto je velice ceněno.
3. Při opravě náměstí byl diskutovaný každý krok. Stály proti sobě památkáři a ekologové. Výsledek je kompromis. Tedy přiměřená zeleň = stromy a mobilní výsadba.
4. vodní prvek je hezký. Může budit kritiku, ale vzhledem k umístění nemůže být vyšší.
5. Doporučuji komentář nade mnou ke smazání z důvodu rasismu. (nepravdivá poznámka o koupališti.)