28. 1. 2014

Hrubé chyby voleného vedení města

V archivu, který jsme převzali v minulém roce s redakcí Hranických listů, jsme narazili m.j. na prezentaci jednoho z opozičních zastupitelů na zasedání zastupitelstva v roce 2007. Zaujala nás pro svoji aktuálnost v současné době. Zde je výňatek:

„Jako prostí zastupitelé bychom měli radě města poděkovat za příkladnou péči o náš čas tím, že nás nezatěžuje informacemi, či nedej bože diskuzí o náplni připravovaných projektů. Od výkonného orgánu města, zodpovědného ze své činnosti zastupitelstvu města bych však očekával, že se nás aspoň zeptá, zda se chceme seznámit zejména s finančně náročnými projekty a zaujmout k nim stanovisko.“

Další část prezentace obsahuje návrh, aby rada města zajišťovala seznámení zastupitelů s náplní projektů s předpokládanými celkovými rozpočtovými náklady nad 2 mil. Kč před jejich zařazením do návrhu rozpočtu na příslušný rok.

Tehdejší starosta M.Wildner za přihlížení tehdejší místostarostky R.Ondriášové to přislíbil. Psal se rok 2007 a přes řadu dalších peripetií zůstalo dodnes jen u slov. A nejen to.

Jak se teď postupně dozvídáme, některé finančně a technicky náročné projekty nepředložila rada města k posouzení ani své komisi pro rozvoj města (v minulém volebním období, kdy ještě existovala) a posléze jako zbytečnou tuto komisi dokonce zrušila. A aby toho nebylo málo, vládnoucí koalice na radnici osekala a degradovala odbor rozvoje města v době, kdy by město stále ještě mohlo z dotací získávat značné finanční prostředky na řešení svých problémů. Ať už se jedná o revitalizace sídlišť, opravy mnoha městských komunikací, realizace kanalizace v několika částech města, protipovodňová opatření, atd.
 
Škoda, nemuselo dojít k trapné situaci poté, co na realizaci projektu nové kanalizace pro lokalitu Pod Hůrkou a rekonstrukce kanalizace ve Velké byla přislíbena dotace z prostředků EÚ. Jedná se o jeden z projektů, který nebyl projednán ani s tehdy ještě existující komisí rozvoje města.
Už několik měsíců tak před námi defilují představitelé města v nedbalkách, neschopní přiznat chyby v přípravě projektů, neschopní sebereflexe a tedy ani pokusu o nápravu vzniklého stavu.
(jna)

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Proč nedává vládnoucí koalice do zastupitelstva své záměry?
Odpověď je jednoduchá, občan by se mohl ptát:
Kolik má obec vlastně utrácí?
Jakou část utrácí za jednotlivé oblasti?
Kolik to je na jednoho obyvatele obce?
Kolik to je v porovnání se srovnatelnými obcemi?
Jsou v rovnováze příjmy a výdaje?
Pokud ne, tak proč?
Kolik má obec půjčeno? Kolik z toho splaceno? kolik obec uspořila?
Když se nepouští informace, nejsou otázky a je klid.

HI

Hranické listy řekl(a)...

Obdrželi jsme několik žádostí o podrobnější vysvětlení. Připravujeme proto k doplnění tohoto příspěvku stručné shrnutí všech dostupných informací.
Redakce