12. 12. 2013

Chyby není dobré vytloukat dalšími chybami

Mezi nejvážnější témata dnešního zasedání zastupitelstva nepochybně patří městské investice do kanalizací Pod Hůrkou a ve Velké. Inž. Karel Hübl opakovaně v přípravných materiálech podrobně vysvětluje své připomínky ke zpracované projektové dokumentaci, upozorňuje na neplnění platné legislativy a připomíná riziko ztráty přislíbených dotací se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Protože se jedná o investice v řádu desítek milionů korun, představuje eventuelní ztráta dotací pro město vážné finanční riziko. Veškeré materiály, které pan inž. Hübl zastupitelům předkládá, jsou na webu města k dohledání. Čtenář nemusí být velkým znalcem, aby si položil řadu otázek:
  •           Proč nebylo v úvodu prací zpracováno odborné posouzení možných variant technického řešení?
  •          Proč rada města u tak velkých projektů nevypsala soutěž na jejich zpracovatele?
  •           Proč město nezajistilo skutečně odbornou oponenturu projektantovi v průběhu projekčních prací i před schvalováním v zastupitelstvu? Proč nebyly projekty projednány ani v komisi rozvoje města?
  •           Proč projekty řeší jen okamžité problémy a přehlíží ty, které zanedlouho vyvstanou (hospodaření s dešťovou vodou)?
  •           Proč jsou zastupitelé vháněni do situace „buď to schválíte, jak vám to předkládáme, nebo nic nebude“? Nebo snad jsou zastupitelé určeni jen na mačkání hlasovacího tlačítka?
  •           Proč vedení města na obranu proti názoru inž.Hübla nechalo pro zastupitele zpracovat jen stanovisko zpracovatele projektu, o němž běží diskuze? Myslí si snad někdo, že projektant bude dělat něco jiného, než hájit projekt, za který byl zaplacen? A proč nezadalo vypracování odborného posudku nezávislému odborníkovi (popř. odborníkům)?
  •           Proč není možné seriozně posoudit možná konkurenční řešení a opakovaně podat žádosti o dotace na nejlepší řešení? A proč nepřipravit rovněž žádosti o dotaci na řešení i zbývajících neodkanalizovaných částí města?
  •           Uvědomují si při hlasování v zastupitelstvu jednotliví zastupitelé, jak často vedení města na svoji obhajobu používá formulku „schválili to zastupitelé“ nebo „schválilo to zastupitelstvo“?  A že po zavedení evidence individuelního způsobu hlasování každého zastupitele, už není možné se schovat v anonymním houfu – i s právními důsledky?

Otázek by bylo možno položit ještě celou řadu – co se vlastně dělalo celé roky s hotovými projekty, proč několik let někde ležely a nikoho nenapadlo s nimi seznámit ani zastupitele, natož odbornou hranickou veřejnost, atd?

Takové situace mají ale i jedno pozitivum. Rozumná společenství je využívají k opravě zažitých stereotypů. Doufáme, že se tak stane i v tomto případě a že se najde v zastupitelstvu síla, která zvrátí letité zlozvyky představitelů města. Máme v Hranicích kvalitní odborníky téměř na všechnu problematiku. Využijme jejich znalostí k řádnému projednávání všech projektů a odsuňme trochu stranou ty, kteří po zvolení do funkce nabývají pocit, že jsou odborníky na vše.
A dnes přejeme zastupitelům šťastnou ruku při hlasování.  A – chyby není dobré vytloukat dalšími chybami!
Zdeněk Špiřík                                                         

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

To je hrůza a děs. A to jsem neměl žádné zidealizované představy o vedení záležitostí tohoto města.