25. 11. 2012

Heslo Transparentní radnice v Hranicích už obrostlo mechem

Zdeněk Špiřík
Dovoluji si navázat na redakční článek z 11.října. Naleznete ho ZDE.
Již před víc jak rokem zastupitelstvo města usnesením 204/2011 jednomyslně schválilo tzv. Zásady transparentnosti města Hranice.
 
V úvodu zmíněných Zásad je uvedeno:
Zásady transparentnosti města Hranic (dále jen Zásady) jsou pravidla obsahující zásady
a principy průhledného a jasného rozhodovacího procesu orgánů města. Transparentnost činnosti a rozhodovacích procesů města posiluje jeho důvěryhodnost a odpovědnost vůči občanům a také snižuje riziko korupce. Zásady mají zejména za cíl ještě více se přiblížit veřejnosti, zvýšit přístup občanů k informacím a zvýšit odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí.
Skutečně krásně napsáno…a jak bylo vážně myšleno porovnejme na následujícím příkladu.
Zásady v článku 5, bod 1 sdělují:
Evidence smluv je přístupná pro veřejnost na webových stránkách města. Termín 1.1.2012.
Tento bod byl do materiálu předloženého zastupitelům radou města doplněn na návrh Mgr. Tvrdoňové, viz výňatek ze zápisu z 8.9.2011:
Mgr. Tvrdoňová požadováno, aby evidence smluv byla zveřejněna na internetu.
A protože se blíží konec roku, od jehož počátku měli mít občané města možnost nahlédnout na webových stránkách města do evidence uzavřených smluv, nahlédněme do této evidence i my.
Zde je příklad toho, co má návštěvník městských stránek 25.11.2012 k dispozici:

Klepnutím obrázek zvětšíte

A malá provokace příkladem z jiného města:
Klepnutím obrázek zvětšíte
Proč je řešení z Nového Jičína lepší?
- Informace N.J. jsou pravidelně aktualizovány (uvedený příklad jsem z internetu „stáhl“ 24. listopadu a v seznamu jsou zachyceny smlouvy uzavřené v listopadu). Podle evidence Hranic nebyly (až na výjimku jednoho odboru) v letošním roce smlouvy uzavírány!? Přesvědčit se můžete ZDE. A že se tak děje s vědomím starostky i místostarostky je patrné z výše uvedeného příkladu evidence smluv jejich odboru, který jsem z webu radnice stáhl před chvílí.
- Tabulka N.J. je lépe formátována. Nejdůležitější informace má dostatek prostoru, takže se čtenář skutečně dozví, čeho se smlouva týká. Prostor je získán na úkor zbytečností ve verzi Hranic (např. jméno vedoucího odboru).
- Samozřejmou součástí informace o uzavřené smlouvě v N.J. je v příloze kopie této smlouvy! V Hranicích chybí.
- Předpokládám, že informace v tabulce N.J. jsou provázány s ostatními subsystémy programového vybavení radnice, aby je úředníci nemuseli opakovaně vypisovat (na rozdíl od Hranic).


Co na to říká iniciátorka (současná místostarostka) v úvodu zmíněného usnesení?

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová si může říkat co chce, ale jenom blázen jí může věřit, neboť lže pokaždé, když otevře hubu

Anonymní řekl(a)...

Tím je řečeno: "Občané, dejte nám 4 roky pokoj. Nechte nás pracovat. Až budou volby, tak se vám zase ozveme a vy nás opět zvolíte". Jak jednoduché.
Občan Brych

Anonymní řekl(a)...

Jenže na lhostejné, bojácné a líné občany, kteří za celý rok vznesou oficiálně (např. dle zákona 106/1999Sb.) sotva tak do 20 žádostí o informace za celý kalendářní rok prostě nikdo ohledy brát nebude.
Když už se pár don Quijotů najde, ostatní je vždy spolehlivě nechají na holičkách.
Nejsou my a oni. Město správcují jednoduše a logicky ti, kterým jsme tuto pravomoc hromadně svěřili, lhostejno jakou formou. Jsou to jedni z nás a jsou naším zrcadlem. Když se o to co se s našimi daněmi děje nestaráme my, proč by se o to starali ti co z nich snadno a bez odpovědnosti profitují?
Ani co by se za nehet vlezlo je nechci obhajovat, ale taková je realita.
M.Heger

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím s panem Hegerem. V této situaci už nemůže překvapit ani to, že zřejmě nefunguje i kontrolní výbor zastupitelstva. Jeho první zákonem danou povinností je kontrolovat plnění usnesení.
J.Novák