30. 10. 2012

Dvojí metr

Tentokrát jsme se začetli do usnesení ze zasedání Rady města. Je tam možné nalézt řadu "zajímavostí".  Při čtení jedné z nich jsme si vzpomněli na nesrovnatelně slabší zdůvodnění odvolání ředitele Základní školy na Struhlovsku tehdejší místostarostkou Ondriášovou. V níže uvedeném případu starostka Ondriášová hlasovala pro ponechání ředitele ve funkci. Inu někdo je nám osobně blíž a někdo dál.
Usnesení 1173/2012 z 21.8.2012
Rada města Hranic po projednání:

1.
bere na vědomí
výsledek veřejnosprávní kontroly Domova seniorů Hranice za rok 2011.

2.
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Domov seniorů Hranice, příspěvkové organizace, realizovat uložené úkoly na další hodnocené období:
-        Dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a Pokyny zřizovatele pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem č. 1/2008.
-        Potřebné podklady nutné a požadované vedoucí odboru OSVZ předkládat ve  stanovených lhůtách.       
-        Dodržovat vnitřní směrnici Zabezpečení autoprovozu (vyúčtování spotřeby pohonných hmot každý měsíc, podepisování příkazů k jízdě všemi příslušnými zaměstnanci, úplné a přesné vyplňování knihy jízd).
-        V rámci organizace a provozně – ekonomického úseku realizovat umístění kanceláře ředitele v blízkosti ekonomky a sociální pracovnice (z důvodu operativní komunikace a spolupráce).
-        V systému elektronické docházky užívat systém docházky i ředitelem příspěvkové organizace.
Přijmout neprodleně opatření k odstranění nedostatků vyplývající z kontroly hospodaření roku 2011.
Předložil: Pavla Tvrdoňová

Usnesení 1174/2012 z 21.8.2012
Rada města Hranic po projednání:
 Promíjí
příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice odvod za porušení rozpočtové kázně v plné výši.
Předložil: Mgr. Pavla Tvrdoňová


Redakce

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Tohle je hrozná lumpárna. Pan ředitel si tam vládnul a dále vládne, jak potřebuje. Docela zajímavé by bylo zveřejnit přesně text oné veřejnosprávní kontroly, že? Dokážete ji v redakci někde vypátrat?
Ono se na to přišlo, lidé si toho všimli, dokonce se to projednává, je to zde zveřejněné a přesto se nic neděje. Ono se to promíjí, proč ne. No co se stane? Nic se nestane. Vládne se dál, protože to je každému jedno. Nikomu nevadí, že pan ředitel je zapsán ve svazku STB (zdroj: www.cibulka.com – Milan Káňa, typ spolupráce Důvěrník, krycí jméno Indigo, svazek 31494). Vše hraje a vše funguje.
Lidé, proč jste si zvolili takovou radu a zastupitelstvo?

Anonymní řekl(a)...

Pan Kaňa je konečně ředitel, který něco dokázal. Za jeho působnosti domov důchodců vzkvétá. Pomlouvat je snadné, ale dokázat to, co dokázal za svou kariéru on, už tak snadné není. A že spolupracoval s STB? A kdo tehdy nespolupracoval? Nechte toho pomlouvání a běžte něco užitečného dělat. Miky.

Anonymní řekl(a)...

Miky když to chcete vědět, já jsem nespolupracovala. Ale o to asi v článku nešlo.
Bety

Anonymní řekl(a)...

Miky, já jsem také nespolupracoval.
Píšeš, že pan Káňa něco dokázal. Můžeš nám tedy konkrétně napsat co přesně dokázal?
Pepa

Anonymní řekl(a)...

V článku jde o to, že se kryjí lumpárny a morální poklesky. I udavač může být slušný člověk. Ale v tomto případě...nevím, nevím. Uvidíme, co ještě vyplave napovrch.
Občan Brych

Anonymní řekl(a)...

Po Hranicích se povídá, že ředitel v noci sexuálně obtěžoval klientku Domova seniorů na jejím pokoji. Doufám, že to není pravda. Takovým šeptandám se ale dá zabránit jen cestou "transparentní radnice". Aspoň vidíte, kam jste to v Hranicích s její aplikací dotáhli.