23. 11. 2009

Starostova výzva

.
Místní kuriozity byly 20.listopadu obohaceny o výzvu našeho starosty, kterou dotyčný nechal zveřejnit za obecní peníze na předplacené stránce Hranického deníku:
Pan starosta se obrací na „provozovatele a podnikatele", aby na základě dobrovolnosti realizovali některá z opatření, která řeší Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v paragrafech 4, 23, a 52 takto:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním nepoškozoval životní prostředí.

Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby neznečišťoval pozemní komunikaci…Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: