25. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 6.


Víme, že pracovníci na radnici nemohou být odborníky na všechno. Neví to ale bohužel současné vedení města. Ve svém funkčním období nejdříve decimovalo odborné komise, ve kterých se v minulosti zachytila aspoň část chyb projektů. Ve druhé fázi zlikvidovalo samostatný odbor rozvoje města, decimovalo stav pracovníků a ze zbytku udělalo oddělení. Následně zase počet pracovníků v oddělení zdvojnásobilo. Připomíná vám to něco? Nám ano. Kocourkov. Níže popsané nedostatky projektu ve Velké jsou ovocem, které sklízí toto vedení města. V materiálu č. 22 pro zítřejší zasedání zastupitelstva města inž. Karel Hübl m.j. uvádí:

V realizačním projektu splaškové kanalizace ve Velké je navrženo celkem 40 ks odbočení pro domovní přípojky, což odpovídá cca 120 napojeným obyvatelům a množství splaškových vod cca 12 m3/den, Q24= 0,5 m3/hod = 0,14 l/s, Qmax h = 0,8 l/s.
Čerpací stanice je navržena dle zadávací dokumentace na kapacitu Q = 5,3 l/s, H = 33,7 m, P = 7,4 kW, objem sací jímky 3 m3. Doba čerpání cca 38 min./den. Cena čerpadel dle SOD vybraného dodavatele stavby je 2 x 136 785 = 273 570 Kč.
Výkon navržených čerpadel je zbytečně velký, zcela postačí o Q= 0,8 l/s, čemuž např. odpovídají vřetenová ponorná čerpadla EFRU o Q = 0,8 l/s, H = 50 m, P = 1,1 kW vyráběná Sigmou Lutín, jejichž cena je cca 2 x 16 000 Kč = 32 000 Kč. Běžně se používají na tlakovou kanalizaci. Servis i opravy jsou rovněž výrazně levnější než u jiných ponorných čerpadel.
Nahrazením navržených předimenzovaných čerpadel dle projektové dokumentace za čerpadla odpovídající reálné produkci splaškových vod je možno ušetřit cca 240 tis. Kč a následně i provozní náklady.
Další investiční náklady je možno ušetřit na zbytečně nákladnou stavební část ČS – 797 707 Kč. Předimenzovanou stavební část spouštěné ČS DN 2000 mm je možno nahradit prefabrikovanou železobetonovou ČS ze skruží DN 1500 o nákladech cca do 200 tis. Kč. Možná úspora 600 tis. Kč.
Další velkou nevýhodou předimenzované ČS dle projektu je dlouhá doba zdržení splaškové vody v čerpací stanici cca 8 hod, což způsobí nežádoucí zahnívání splaškové vody a usazování kalu v ČS.
Navrženým snížením kapacity ČS ušetří město cca 800 tis. Kč na investičních nákladech, výrazně sníží provozní náklady ČS a zlepší se kvalita odváděných splaškových vod, protože bude zmenšeno zahnívání vod v důsledku dlouhé doby zdržení splaškových vod v ČS.
Město tak zajistí účelnější a hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky. Při zpracování projektové dokumentace je nutno provádět kontrolu efektivnosti navrženého technického řešení, aby se zamezilo zbytečnému plýtvání finančními prostředky města za špatná a zbytečně předimenzovaná zařízení.
(red)

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Ve Vak a.s. Přerov rovněž jsou používána čerpadla zahraničních výrobců, přestože ceny, žívotnost a servisní síť čerpadel Sigma jsou výhodnější , proč asi?
Na to by mohla odpovědět jen paní starostka Ondriášová, která zastupuje v dozorčí radě Vaku město Hranice. Ovšem tu víc asi zajímají hory než výdaje města a příjmy města.

Anonymní řekl(a)...

Při vzpomínce na připojení Drahohotuš na kanalizaci hranické čističky mě ještě nyní bere třesavka,...co ta sranda s předěláváním přípojek musela stát.Pofiderním firma kopáčů ez dozoru investora, a až na stížnost obyvatel se objevili zástupci města, kteří nejdřívě přesvědčovali lidi ať koupí čerpadla a tlačí odpady do měststké kanalizace. Naštěstí se lidi nedali a trvali na dodržení projektu a tak Vak musel na tu samou práci sehnat jinou firmu , která tento zmetek předělala. Z cizího krev neteče , to se nám to hospodaří, když nám lidi platí!