26. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 7.


 Ekoltes má po prodeji kotelen výrazně menší počet pracovníků i menší rozsah řešené problematiky. K zabezpečení svých úkolů je vybaven kompletní řídící strukturou. Potřebuje vedle toho nadále platit ještě 6 místních politiků z koalice na radnici? I tuto otázku klade zastupitelům inž. Karel Hübl v bodu 28 dnešního zasedání zastupitelstva a navrhuje zastupitelům přijetí usnesení, které ukládá doplnění podkladů valné hromady Ekoltesu o:

1. Analýzu hospodaření Ekoltesu zpracovanou finančním výborem.
2. Výsledky hospodaření Ekoltesu po jednotlivých střediscích.
3. Kompletní písemnou odpověď Ekoltesu na kritiku ing Kudláčka vznesenou na zasedání zastupitelstva města 22.5.2014.
4. V roce 2013 pokračoval trend špatných hospodářských výsledků Ekoltesu a nárůst nespokojenosti obyvatel Hranic s úrovní poskytovaných služeb Ekoltesu. Jaká opatření Ekoltes již přijal a jaká opatření připravuje k zlepšení hospodaření a kvality poskytovaných služeb?
5. Seznámení s předpokládaným vývojem společnosti v roce 2014, eventuelních rizicích a opatřeních   představenstva a dozorčí rady.
6. Informaci o výsledcích společnosti Teplo Hranice s.r.o., která byla v roce 2013 ve 100% vlastnictví města.
7. Projednání návrhu na zúžení představenstva z 5 na 3. Prodejem podstatné části kotelen došlo k zúžení aktivit Ekoltesu, počet členů představenstva se nezmenšil. Ekoltes za rok 2013 vykázal celkem 78 pracovníků. V tom je započteno hospodářské vedení firmy kompletně zajišťující veškeré administrativní a řídící činnosti. Je opravdu k řízení Ekoltesu potřeba ještě aparát zahrnující 6 místních   politiků?
8. O podrobnou analýzu příčin nutnosti snížení základního jmění Ekoltesu o 71,2 mil. Kč v roce 2012 a návrh opatření, aby se to v budoucnu již neopakovalo. Ekoltes by měl hospodařit s péčí řádného hospodáře, účelně, efektivně a hospodárně tak, aby se majetek města nesnižoval.
(red)

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Finanční výbor má v rukou Haša, takže nelze očekávat objektivitu. Kupovat si hodnocení od soukromé firmy je také diskutabilní, kdo platí ovládá výsledek. Jediný kritériem pro hodnocení efektivity je komise odborníků z řad občanů. A do toho současná radnice nepůjde.

Anonymní řekl(a)...

K nápravě Ekoltesu vidím dvě cesty:1/ představenstvo: ředitel,ekonom podniku,
dozorčí rada: politik města koalice,
politik města opozice, člen odborů.
Ovšem to za předpokladu, že bude Ekoltes podnikat 40 % z celkového zisku i mimo město.
Zatím je to však na zřízení Podniku místního hospodářství jako příspěvkovou organizaci. Ředitel bude podřízen přímo starostovi a jemu odpovědný. Odpadne vyplácení mezd dozorčí radě, představenstvu a právníkovi. Tato úspora půjde za volební období do milionů. Jen u právních služeb je prý to ročně cca 300 tis / to jsou jen peníze poslané přímo z města na Ekoltes na právní služby/ a teď počítejte počet členů představenstva a dozorčí rady 8 -10 tis měsíčně? za co? Za to, že si sami , rozuměj , představenstvo a dozorčí rada /mimo ekonomku Ekoltesu/ sami schválí, kolik si pošlou z města na Ekoltes? Kocourkov? Ne , to jsou Hranice v roce 2014!!!

Anonymní řekl(a)...

K nápravě Ekoltesu vidím dvě cesty:
Takto to nefunguje a fungovat nikdy
nebude.
Počkejme na podzimní volby a nechejme jednat vítěze voleb
Vítěz voleb ví jak má konat a
dočkáme se mnoha překvapení
Jestliže si někdo myslí,že je
schovaný za bukem tak se mýlí.
Hlavně netahat do vedení firmy
odbory.Odbory mají chránit zaměstnance před šikanou vedoucích
pracovníků a nelést vedoucím
do zádele.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den.
Nedávno jste psali, jak parkovalo dlouhodobě nějaké auto na chodníku před Zámeckým hotelem. Zřejmě nějaký nadčlověk.
Na opačném konci náměstí, před jiným hotelem - Růžek, zřejmě někdo z města povolil zahrádku se slunečníkem. A tak uprostřed chodníku "zavazí" držák na slunečník. I když nesvítí slunce nebo je noc, prostě si tam jen tak překáží. Co vy na to? Na radnici?
Manželé N.

Anonymní řekl(a)...

I mě tam ta dlaždice štve. Kdo to povolil.
Bohuš

Anonymní řekl(a)...

Proč by to nefungovalo, německý model a.s. je běžný , jen to chce morálku dodržovat zákonné principy řízení firmy.