11. 6. 2014

Devastace parku opět začíná?

V sobotu 7. června proběhl v parku (Sady Čs. legií) skvěle zorganizovaný Den oslav 90. výročí založení ZUŠ v Hranicích. Selský rozum by napovídal, že šéfové Ekoltesu, zorganizují práce tak, aby park vypadal co nejlépe. Opak je pravdou. Návštěvníci se mohli přesvědčit na místě a čtenářům, kteří tam nebyli, nabízíme několik fotografií.
Rekonstrukce parku stála přibližně 25 milionů korun. Řešila nejen „omlazení“ parku, ale i důsledky dlouhodobého zanedbávání péče o něj. Jak se zdá, už po jednom roku proces devastace parku díky špatné péči opět začíná. Viníkem samozřejmě nejsou zahradníci a chlapi, kteří pracují se sekačkami, ale ti, kteří jejich práci organizují. Kdo to jsou? Především ředitel Vinkler se svým zetěm Michálkem, který za údržbu zeleně zodpovídá a politici, kteří je z pozic v představenstvu a dozorčí radě kryjí. Jejich jména naleznete ve více příspěvcích ve složce Ekoltes.
Park je vizitkou celkové úrovně péče o zeleň v Hranicích, jak se mají možnost přesvědčit občané prakticky kdekoli ve městě. Je i vizitkou neschopnosti místních koaličních politiků zajistit plnění základních služeb pro město městskou firmou pro tento účel založenou.

Poznámka k fotografiím:
Firma, která park „obnovovala“ uvádí, že má být sečen 8 až 10 krát za rok a tráva má být sečena mezi 6 až 10 cm. Tyto požadavky jsou  obsaženy ve smlouvě mezi městem a Ekoltesem. Z fotografií je patrné, že se v ošetřovaných trávnících začínají objevovat bodláky a jiné plevely (mimo jiné i křídlatka). 
Fotografie si můžete klepnutím myší na kteroukoli z nich zvětšit.
(red)
Tzv. květinový záhon. Nikdy nebyl zalit.


 
Některé z vysazených stromů vadnou.
Potřebují ještě zálivku.
Už tam pěstujeme i křídlatku.


To v popředí není výsadba, ale plevel.4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Devastace parku opět začíná?
Bohužel se mýlíte,toto je první skušební úsek.
Od roku 2015 bude město rozděleno na 5.slovy pět úseků které se budou sekat takto.
Čtyři úseky se budou kosit a pátý úsek se nechá ležet ladem neboli úhor.
Pro méně chápavé uvedu příklad.
Stuhlovsko se bude kosit čtyři roky a pátý rok se vynechá.
Toto byl jen příklad,který úsek se vynechá jako první se rozhodne v říjnu 2014.
Celé toto vzniká na obnov biotopu vzácných brouků a rostlin.

Anonymní řekl(a)...

Devastace parku nezačala, dále normálně pokračuje, devastace byla krátce narušena vynaložením peněz daňových poplatníků pro zisky firem, které dodaly materiál k další devastaci !

Anonymní řekl(a)...

Tak jsme si jen říkali na co je asi v zimě dobrý správce parku? A teď vlastně ani nevíme na co je dobrý správce parku i v létě.

Anonymní řekl(a)...

S tou partou na Ekoltesu i na radnici to ani nehne. Jsou si tak jisti a neprůstřelní až to bolí. Pěkně se tam peleší levice /socani/ a pravice /odeesáci/.
Začali u koryt moc mlaskat. A to začalo vadit.
Good luck. George Orwell