9. 3. 2014

Řešení hluku podél silnice I/35 stále odkládáno


Text stížnosti, kterou odeslal ing. Karel Hübl ministrovi dopravy ing. A. Prachařovi: 

Vážený pane ministře,
tímto se na Vás obracím se stížností na dlouhodobé neřešení překračování  hygienických limitů hluku podél sil.I/35 Hranice- průtah staničení 273,400 – 278,600 km a neefektivní odkládání realizace Palačovské spojky.

Dne 31.12.2016 končí platnost rozhodnutí  KHZ OK Zn.sp.M2PR2168S/2010 ze 1.10.2010 - udělení časově omezeného povolení provozování zdroje hluku nesplňujícího hygienické limity podél sil.I/35 Hranice- průtah staničení 273,400 – 278,600 km vlastníku a provozovateli  ŘSD ČR . Jedná se již o druhou vyjímku. První vyjímka KHZ OK Zn.sp.2006/1239/611 ze 8.11.2006 skončila 31.12.2009.

Podmínkou vyjímky bylo vybudování Palačovské spojky – přeložky sil.I/35 v úseku Palačov – Lešná celkové délky 4,9 km. Při vydání vyjímky se vycházelo z předpokladu, že do r. 2016 bude dokončena Palačovská spojka a intenzita dopravy klesne o 50 %, jak ŘSD zveřejnilo na svých webových stránkách. Bohužel v přiložené informaci MD z 19.2.2014 se uvádí, že v r. 2016 bude zpracována pouze dokumentace pro stavební povolení.
ŘSD tak opakovaně hrubě porušuje platnou legislativu a dlouhodobě poškozuje zdraví obyvatel podél silnice I/35.
Na přeložku sil. I/35 v úseku Palačov – Lešná byla již v r. 2001 zpracována DÚR, v r.2006 schválen investiční záměr s ukončením stavby v 04/2014 a v r. 2010 vydáno územní rozhodnutí.
Další práce však byly pozastaveny z důvodu nedostatku investičních prostředků. Palačovská spojka je vysoce efektivní stavba, což je patrné i ze stále aktuální výzvy představitelů měst a obci regionu, která je přiložena v příloze. Realizace Palačovské spojky zajistí napojení Valašského regionu na sjezd z dálnice v Bělotíně a je základním předpokladem dalšího rozvoje podnikání, cestovního ruchu a udržitelného stavu životního prostředí. V minulosti představitelé měst a obcí zaslali MD výzvu a petici s podpisy cca 2 500 obyvatel k urychlení výstavby Palačovské spojky, které se však nesetkaly na MD a ŘSD  s pochopením. Dlouhá léta se opakovaně pouze zpracovávají  hodnocení ekonomické efektivity stavby i když na první pohled je jasné, že stavba délky 4,9 km, která nahradí stávající sil. I/35 a I/57 o délce 50 km musí být vysoce efektivní.
Přesto, že ŘSD mělo nedostatek investičních prostředků, v minulém roce realizovalo úsek přeložky sil. I/35 Lešná - Valašské Meziříčí, který prakticky nic neřeší a nahrazuje pouze stávající sil. I/35 v souběhu s realizovanou přeložkou  ve stejné délce. Účelnost této investice a zastavení přípravy úseku Palačov – Lešná je nepochopitelná a občanům připadá jako neskutečné plýtvání veřejnými prostředky.
Nerozumíme rovněž tvrzení, že není dostatek investičních prostředků, když ŘSD nebylo
 schopno vyčerpat přidělené investiční prostředky za r. 2013 a rovněž z fondů EÚ nejsou čerpány finanční prostředky v řádech desítek miliard.

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o :

-       urychlení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná – Palačov,
-      zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci Palačovské spojky,
-       zajištění plnění hygienických limitů hluku  podél sil.I/35 Hranice- průtah staničení 273,400 – 278,600 km
-       odstranění poškozování zdraví obyvatel
-      plnění článku 35 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí..
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Jistě chvályhodná aktivita ing. K. Hübla. Ptáme se - co dělají představitelé města? 

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Hübl je představitel města.

Anonymní řekl(a)...

Mně se líbí,jak ing. Hübl neúnavně hledá možnosti vedoucí k prosazení stavby Palačovské spojky. A že píše třeba i ministrovi, když to starostku nenapadne.
JN

Anonymní řekl(a)...

Věřím, že by i pan Juračka napsal panu ministrovi. Ale má hodně starostí s Ekoltesem. Obětoval i své zaměstnání středoškolského profesora. Je to odborník na vše a určitě se k ing. Hüblovi připojí.

Břetislav

Anonymní řekl(a)...

:D :D :D To jste vážně tak mimo a nepamatujete si zprávy (několik let staré), kdy představitelé města jednali s vládou? Dokonce vznikla petice. Hübl není jediný, kdo psal dopis ministrovi, dokonce toho ani v tomto směru neudělal moc. Rozhodně míň než ostatní.

Anonymní řekl(a)...

A co ti "představitelé" udělali za těch "několik let" od té doby?
Lojza

Anonymní řekl(a)...

Si přečtěte archiv novin. Je to tam jasně napsané.

Anonymní řekl(a)...

Jistě chvályhodná aktivita ing. K. Hübla. Ptáme se - co dělají představitelé města?

To je hloupá otázka. Spíš co dělají občané. Nedělají nic, proto tu palačovská spojka ještě není a nebude. Kdyby stáli za něco, tak už by tu byla. Jediné na co se zmůžou je hloupá petice, která nic nevyřešila.

Anonymní řekl(a)...

A za co byl vlastně placen Wildner nebo nyní Ondriášová?

Anonymní řekl(a)...

Pokud Vám jde řízení podniku jako znalost češtiny klobouk dolů. Jenže tam to chce už "fištróna."