2. 3. 2014

Ondriášová – Hübl, průběžný stav 0:1

Už víc jak půl roku radní K. Hübl upozorňuje na několik závažných nedostatků v projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice a v žádosti o finanční dotaci na jeho realizaci. Celkové náklady projektu činí 81 010 771,-Kč. Státní fond životního prostředí městu přislíbil dotaci ve výši 45 699 236,-Kč. V důsledku liknavosti či neznalosti některých radních a zastupitelů, či zatahování politiky a osobních zájmů tam, kam nepatří, se každým dalším usnesením rady a zastupitelstva města zvyšuje riziko ztráty či krácení přislíbené dotace.... a tím pádem další zvýšení již tak vysokých nároků na finance města.

Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 20. února, byla starostka R. Ondriášová konečně nucena přiznat, že již první z několika připomínek, které vznesl radní K. Hübl koncem loňského léta, se po provedeném průzkumu (mimochodem byl zorganizován po mnohaměsíčním otálení) ukázala jako oprávněná. Na kanalizaci vyprojektovanou v lokalitě Pod Hůrkou je ochotno se po její realizaci připojit 50 obyvatel. V žádosti o dotaci je uvedeno 315 a toto číslo je součástí závazných ukazatelů pro přiznání předběžně přislíbené dotace.
V materiálu pro zasedání 20. února  starostka rovněž přiznává, že město nebude schopno naplnit ani závazný parametr délky nově budované kanalizace (4530m pro lokalitu Velká a Pod Hůrkou), v současné době jsou reálně uznatelné délky nové kanalizace namísto původních 2 560 metrů jen cca 1 427m (56%).

Přesto zastupitelstvem o jeden hlas prošlo usnesení, předložené starostkou, kterým zastupitelstvo rozhodlo o pokračování projektu v  původním znění.

A kdo starostku podpořil, aby usnesení prošlo podle známého „ať to stojí co to stojí, však to nejde z kapsy mé“:

Ing. Radka Ondriášová ČSSD                          Pro
 Ing. Vojtěch Zima ČSSD                                  Pro 
Josef Úlehla ČSSD                                            Pro
 Mgr. Bronislav Ludmila ČSSD                        Pro
 Bc. Lenka Kopřivová ČSSD                            Pro
 PhDr. Vladimír Juračka Hran. 2000                Pro
 MUDr. Jana Švarcová Hran. 2000                   Pro
 Mgr. Zdeněk Škrobánek Hran. 2000             Nehlasoval
 Mgr. Bedřich Novák Hran. 2000                    Zdržel se
 Vlasta Zapatová Hran. 2000                         Zdržel se
 Mgr. Miroslav Raindl KSČM                            Pro
 MUDr. Ivan Sumara KSČM                           Zdržel se
 Jarmila Žurmanová KSČM                              Proti
 Josef Oplatek KSČM                                     Zdržel se
 Ing. Radek Hlavinka ODS                             Nepřítomen
 Karla Vlasáková ODS                                   Omluven
 Mgr. Miroslav Wildner OD                              Pro
 Ing. S Miroslav Kutý ODS                               Pro
 Ing. Karel Hübl VV                                          Proti
 Mgr. Zdeněk Jemelík VV                               Zdržel se
 Ing. Jiří Haša KDU-ČSL                                  Pro
 Mgr. Pavla Tvrdoňová ZpH                            Zdržel se
 Jaroslav Sedláček SN                                    Pro
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 12 hlasů
Celkem zastupitelů: 23
Pro: 12 (52%) Proti: 2 (9%) Zdrželo se: 6 (26%) Nehlasovalo: 1 (4%)
(jna)

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Výtěžek z prodeje kotelen musí být zapojen do předvolebního boje o znovuzvolení. Jak správně uvádíte - ať to stojí co to stojí, však to nejde z kapsy mé. Není důležité uvážlivě hospodařit, důležité je zuby nehty se držet koryta.

Anonymní řekl(a)...

Nic co by vybočovalo z místních zvyklostí se nestalo.
Své hlasy dala přítomná část koalice, Sedláček, který se zajisté nezištně pokaždé přitulí ke koalici která na radnici vznikne, Juračka pozměnil své vystupování po získání členství v dozorčí radě Ekoltesu, což mě také nepřekvapuje a otázka pouze zní, proč předvedl salto mortale raindl. To se ale jistě dodatečně také dozvíme.
Spokojený občan Hranic

Anonymní řekl(a)...

Mirku, Mirku, nejdříve se na zastupitelstvu zastaneš Hübla a posléze změníš názor..co Ti během měsíce slíbili....?Fůj!!!