19. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 5.

Michal Heger

V mírné nadsázce je možno říci, že celá sekce 1.2  Zlepšování kvality ovzduší, ochrana obyvatel před hlukem je jen snůškou módních slovních spojení. Všechna jsou sice formálně správná, jenže jejich skutečný a původní obsah byl mnohokráte samotným vedením města natolik zprofanován, že když je nyní titíž lidé používají, nemůžeme je při střízlivém vědomí brát vážně. Mnohem pravděpodobnější je, že za ně budou poschovávány další absurdity, korupcí podezřelé městské zakázky a omezení svobod občanů. Kdyby totiž město chtělo takové postuláty skutečně plnit, dávno by tak již činilo, neboť mu v tom nic nebránilo a nebrání. Realita je taková, že většina z toho co bylo doposud realizováno ke zlepšení života ve městě nepřispělo, ba mnohdy právě naopak.
Nezbývá než doufat, že odstavec 1.3 zvyšování kvality vod bude realizován ryze odborně a k plnému užitku. Na papíře vypadá dobře. Možná je to tím, že na rozdíl od jiných oddílů jde o popis ryze potřebných investic, kterými se vyspělá civilizace odlišuje od středověkých prevétů. Možná by odstavec 1.3 ve společnosti ostatních rozvojových blábolů ani neměl figurovat.

Pokud jsem nazval sekci 1.2 snůškou módních slovních spojení, marně teď hledám slova, která by bez použití vulgarismů správně charakterizovala sekci 1.4 Péče o krajinu, ochrana zvířat.
Tady si z nás občanů autoři rozvojových pohádek nepokrytě dělají srandu, nebo jde o psychologický pokus. Cílem pokusu je zjistit, co ještě lze obyvatelům města nakecat než se vzbudí ze své maloměstské letargie a začnou se bránit. Zde si neodpustím poznamenat, že zatím to vypadá, jakoby hranické spící ovčany šlo klidně nacpat do sudů a vystřelit do kosmu aníž by se, byť na chvilku, probrali.

Pro přehlednost sdružím k sobě body:
1.4.1.1. Dokončit revitalizaci Parku Čs. legií
1.4.1.2. Dokončit pasportizaci městské veřejné zeleně, včetně zeleně na hřbitovech
1.4.1.3. Obnovovat dožívající, nebo zastaralou městskou zeleň (např. v rámci regenerace sídlišť, přestárlé lípy na Tř. 1. máje, obnovit zeleň v letním kině a na hřbitovech)
1.4.1.4. Podporovat další výsadby alejí a stromořadí v krajině
1.4.1.5. Podporovat výsadby dřevin a keřových pater v intravilánu města kolem komunikací (jako významný hygienický prvek v urbanizovaném prostoru – odhlučnění, pohlcuje prach, produkce kyslíku, stín pro pobyt např. na lavičkách…)

Bohulibě formulované plány by čistě dle jejich znění nebyl důvod kritizovat, kdybychom však nebyli svědky reality diametrálně odlišné. Jak zde na Hranických listech již dostatečně podrobně popsal a fotodokumentací dokladoval pan Špiřík, město se nedokáže postarat ani o zeleň, kterou už máme, ba dokonce ji nechá bez nejmenšího zájmu opakovaně poškozovat pracovníky Ekoltesu. Nepovažuji za potřebné znova to zde přepisovat, šikovný čtenář si vyhledá sám. Jen připomenu, že ani opakovaná upozornění na tuto špatnou a dlouhodobě trvající situaci přímo na jednáních zastupitelstva nepohnula žádnou z přítomných odpovědných osob ani k pozvednutí propisky a učinění poznámky. Zejména bychom to očekávali od ředitele Ekoltesu, který z neznámých důvodů běžně sedává na schůzích zastupitelstva mezi zastupiteli a diskutuje jak se mu zachce, ač sám zastupitelem není. Čím si asi tak zasluhuje toto privilegium, když hraničtí občané, kterým se mají zastupitelé zodpovídat především, jsou na zastupitelstvu trpěni jen jako obtížný hmyz? Až po sérii článků a mnoha zde uveřejněných neokecatelných fotografiích se město zmohlo na ubohou praktickou reakci, kterou bylo napatlání nenávratně odřených kmínků mladých stromků jakousi barvou, ovšem bez předchozího ošetření. Chtěl jsem vám sem dát odkaz na zprávu o této simulaci nápravy, kterou město uveřejnilo někdy v listopadu(?) 2011 na svém webu, jako ubohou protiváhu k dokumentárním článkům pana Špiříka, ale asi po půlhodině hledání jsem to vzdal. Přestože to není dlouho co zprávička na webu, v úvodní sekci aktuality, byla a přestože se radnice opakovaně chlubí tím kolik úřednických ocenění za přehlednost náš městský web dostal, nenašel jsem ji. Pokud se to někomu podaří, nechť prosím dá odkaz do komentáře pod tento díl. Jinak se podívejte sem na HL do sekce nakládání s majetkem a prostředky města, vydání 5.12.2011.

Skutečný vztah městského štábu k zeleni jakož i její reálný stav se mnohem více než ke vzletným obecným formulacím v různých swotkách a programech blíží přísloví o nasyceném vlku a kompletní koze. A opět vidíme ono hezké slůvko "podporovat". Takže budeme nějaké stromky skutečně vysazovat, nebo se jen tvářit, že jsme pro a když pak na nějaké narazíme, klidně jim podřízneme těla sekačkou?  

1.4.1.6 Podporovat Hranice jako přívětivé město pro chodce (doplnění laviček a odpadkových košů na hlavních trasách pro chodce)
1.4.1.7. Příprava a zavedení systému veřejných WC
1.4.1.8. Podporovat Hranice jako přívětivé místo pro seniory – podporovat nové relaxační a sportovní veřejné lokality pro seniory a osoby se sníženou schopností pohybu
1.4.1.9. Vybudovat tematicky informační okruh pro pěší s důrazem na životní prostředí (informační interaktivní panely a lavičky. Trasa např.: Park Čs. legií, Bečva, Velička, Ludina, Mauzoleum, hřbitov ul. Hřbitovní, arboretum SLŠ, památná lípa Galašova ulice, zámecký park, rybník Kuchyňka)

Nad touto čtveřicí bodů dost těžko uvažuji, v roli satirika, čím bych jejich samoparodující se potenciál přetrumfnul. "Podporovat Hranice" - stylistická perla, kterou může porodit jen hlava mnohokráte pomazaná. Asi jako by někdo prohlašoval, že musí sám sebe podporovat v úmyslu přestat kouřit, což v překladu znamená, že na to nemá dost vůle, ale je mu hanba to přiznat. Tohle asi nejlépe odpovídá už mnoho let stejnému trendu v rekonstrukcích našeho města, které sice ústy místních politiků a úředníků a popsanými papíry mají přinášet nějaká pozitiva pro chodce, seniory a ty co právě zatínají zuby a močový měchýř, ale z nějakých zákeřně konspiračních důvodů se skoro nikdy ta pozitiva neobjeví v našich ulicích. Asi v tom bude zaryté a nenapravitelné nepřátelství okolního podlého světa vůči našemu malebnému městečku. Naši potentáti by toho zajisté bohdá nedopustili, kdyby proti nim nestála tak gigantická protivenství.

Pokračování příště

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

opět perfektní díl. doufám, že to naši papppenheimští čtou :-D

Anonymní řekl(a)...

Po tolika letech působení v obecní politice nás staré struktury na zámku považují nejspíš za ovčany. Je čas na změnu. Tu ale mohou provést jen občané. Vítáme proto založení tohoto webu i ochotu pisatelů se na něm podílet.