12. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část čtvrtá

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV při zastupitelstvu

Tímto příspěvkem navazuji na předchozí tři příspěvky z posledních dnů.  Popíši další část diskuze k návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) při zastupitelstvu města (ZM). Konkrétně se v této části jednalo o bod č.2, který zní:
Kontrola plnění podmínek u namátkově zvolených poskytnutých dotací.

Ing. J.Haša:
„Já nebudu hlasovat, a to zejména proto, co už tady bylo řečeno. Ta kontrola je prostě bezbřehá, to jsou bianko šeky na to, aby si KV dělal, co se mu zlíbí. Já nejsem vůbec proti tomu, aby se zvolily dotace, ale co to je namátkově? Tak si vyberte tři třeba a řekněte, budeme kontrolovovat to a to.“
Pozn.: Ing. Haša opomněl říci, že takový seznam dotací by v zastupitelstvu samozřejmě podléhal schválení koalice. Ještě jasněji řečeno, koalice v ZM by kontrolnímu výboru nadiktovala, co může ze seznamu dotací kontrolovat.

J.Žurmanová: Z čeho máte strach?

Ing. R.Ondriášová, starostka:
„My nemáme z ničeho strach, ale nám jde o to, aby se vědělo a nachystaly se podklady a aby lidé na úřadě měli také čas na práci. O nic jinčího nejde. Taklenc je to opravdu bianko šek.“

Ing. Z.Špiřík:
 „To je něco úděsného, co tady sleduju. Ten, kdo nemá strach, ten má všechno v pořádku. A obráceně. A co se týče kontroly, paní starostko, 4 roky jsem dělal kontroly, vždycky jsem se předem ohlásil, to je zásada slušnosti, nikdy jsem nepřišel, někomu nezaklepal na dveře,“já dělám kontrolu“, a nezačal jsem se tam hrabat v papírech v regálech. Řekl jsem, které podklady budeme potřebovat a předem jsem byl domluvený…“
PhDr. V.Juračka:
„….Ty argumenty proti tomu plánu jsou naprosto zástupné. To jen hledáme způsoby, jak odradit, otrávit ten kontrolní výbor, jak to zamést všechno pod koberec.“
Poslední slovo měla opět Ing. R.Ondriášová:
„Kontrolu peněz má podle mne provádět finanční výbor“.

Poslední zoufalý pokus paní starostky o zdůvodnění, proč nemůže být návrh plánu kontrol schválen, samozřejmě nemá v platné legislativě oporu. Navíc paní starostka asi přehlédla, že chvíli předtím bezproblémově schválený plán činnosti finančního výboru vedeného radním ing.Hašou žádnou kontrolu kromě těch podkladů, které vesměs jako radní sám schvaluje, neobsahuje.

Pro schválení předloženého návrhu plánu kontrol KV hlasovali všichni opoziční zastupitelé, tedy 5 zastupitelů zvolených za Hranice 2000, 4 za KSČM, a 2 za Věci veřejné.

Velmi si vážím, společně s dalšími členy KV, pomoci 3 členek tzv. koalice na radnici při hlasování.  Nepodlehly scénáři vypracovanému podle všeho už před zasedáním ZM. Jsou to Mgr. Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice), Karla Vlasáková (ODS), Bc. Lenka Kopřivová (ČSSD). Kéž by se jednalo o příslib změny atmosféry jednání v zastupitelstvu. Pro schválení návrhu hlasovalo 14 zastupitelek a zastupitelů (zastupitelstvo je 23členné).

Závěrem bych chtěla vyzvednout fundované vstupy do diskuze pana PhDr. Vladimíra Juračky (Hranice 2000).  Měl společně s panem Mgr. Miroslavem Raindlem (KSČM) významný podíl na skutečnosti, že se diskuze o plánu činnosti KV nezvrhla v obvyklé arogantní válcování opozice.

Žádné komentáře: