11. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část třetí

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV při zastupitelstvu

Tímto příspěvkem navazuji na předchozí 2 příspěvky zveřejněné v posledních dnech. Popíši další část diskuze k návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) při zastupitelstvu města (ZM). Konkrétně se v této části jednalo o bod č.3, který zní:
Kontrola úplnosti protikorupčních opatření města v porovnání s jinými obcemi.

Ing. R.Ondriášová, starostka:
„…teď se podívám konkrétně na bod 3, my jsme si odsouhlasili nějaké usnesení, které hovoří o tom, že provedeme analýzu stávajícího stavu, stanovíme pracovní skupinu, která se na to všechno podívá a podle mne by poté měl vpodstatě nastoupit kontrolní výbor, který by měl kontrolovat, zda teda dochází k plnění. A nevím, jakým způsobem se bude kontrolovat ta úplnost, to je další věc“.

I.Macháček, člen kontrolního výboru:
„Tady to není v rozporu s ničím, to klidně může vzniknout, ta komise rady to může zpracovat. Já mám za úkol zkontrolovat stávající protikorupční opatření města v porovnání s jinými obcemi a závěr té kontroly by měl být poradní impuls zastupitelstvu, jak na tom v porovnání s jinými obcemi jsme. To tedy není vůbec nic proti ničemu“.

Ing. R.Ondriášová:
„Já si naopak myslím, že je. Protože my jsme se dneska shodli na tom, že je zde v podstatě spoustu opatření, které nebyly ani pojmenovány a já se přiznám, že opravdu, že pokud tu nebude nějaká návaznost a časová posloupnost, já pro takto předložený plán činnosti KV nebudu hlasovat“.

Paní starostka, v křečovité snaze zabránit schválení navrženého plánu kontrol, si sama protivořečí. Plán kontrol byl zpracován dávno před zasedáním ZM a usnesení, na které se paní starostka odvolává, bylo schváleno po 3 měsících diskuzí na třech zasedáních zastupitelstva asi 2 hodiny před projednáváním plánu kontrol. Jak mohl být plán kontrol s následným usnesením zastupitelstva „propojen“?

Za větší pozornost však stojí, jak se paní starostka snaží kontrolu nasměrovat do zcela jiného prostoru. Místo srovnání s jinými radnicemi by KV měl kontrolovat pouze plnění toho, co zatím neexistující komise v budoucnu pod vedením paní starostky možná vymyslí.

Ještě obtížněji je vysvětlitelná její formulace „my jsme se dneska shodli na tom, že je zde v podstatě spoustu opatření, které nebyly ani pojmenovány..“ . Doposud volené vedení města obhajovalo tézi, že na cestě k „transparentní radnici“ není téměř co k řešení.

Žádné komentáře: