9. 2. 2011

Politické hrátky

Jan Macalík

Tak jako na celostátní úrovni, jsou politické hrátky módou i na místní úrovni. Vytváření takové situace však neprospívá městu a občanům především. 

Budeme-li vycházet z posledních výsledků voleb, neodpovídá obsazení vedení radnice těmto výsledkům. Jde spíše o přání vyhovět celostátnímu trendu, tj. vyloučit ty, kteří to s městem a pro občany myslí upřímně. Tak se stalo, že do Rady města nebyl nominován ani jeden zastupitel z opozice, který by, nebo určitě, přicházel s konstruktivními návrhy na řešení místních problémů a ve prospěch občanů. Jeví se mi to, že jsou tam navoleni tzv. podavači per, než osoby, které by mohly něco podnětného pro město udělat. Navíc z posledního obsazení radnice si přisvojují výsledky práce konstruktivních zastupitelů.

Žádné komentáře: