4. 2. 2011

Kasárna Jaslo budou mít nového majitele

Ing. Karel Hübl, zastupitel za VV
17. ledna 2011 bylo uzavřeno příjímání nabídek na koupi kasáren Jaslo. V březnu, po vyhodnocení nabídek armáda ČR zveřejní jméno vybraného uchazeče. Město nabídku nepodalo a tak je již zřejmé, že  město novým majitelem kasáren nebude.
V  listopadu 2009 město zajistilo zpracování studie proveditelnosti kasáren Jaslo za cca 1,125 mil. Kč . Celkové náklady na revitalizaci kasáren byly ve studii vyčísleny na 1,5 mld. Kč. V závěrečném doporučení jsou uvedeny tři varianty :
1. Město se stane vlastníkem areálu – při současném rozpočtu města, který uvažuje s finančními prostředky na investice v r.2011 ve výši cca 18 mil. Kč tato varianta naprosto vyloučena.
2. Město nebude vlastníkem areálu – tato varianta byla nejpravděpodobnější a v březnu se zřejmě naplní. Město může ovlivňovat revitalizaci pouze prostřednictvím územního plánu. Je zde riziko, že revitalizovány budou pouze některé objekty a zbytek areálu bude nadále chátrat. Pokud se novému majiteli se nepodaří jeho podnikatelský záměr naplnit a případně se dostane do insolvence, můžou kasárna po pár letech připadnout městu sice zdarma, ale v daleko horším stavu než v současnosti. 
Navíc již nebude moci využít pro financování revitalizace kasáren využít dotace z programu MMR 217 118 podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. Možnost dotace je v současnosti 75% nákladů a podmínkou Město je, že objekty musí být 5 let v majetku města. Zpracovanou studii proveditelnosti nebude zřejmě možno využít ani v územním plánu, protože nový majitel bude mít zcela jistě jiný podnikatelský záměr.
3. Město bude realizovat revitalizaci jako společný projekt s jedním nebo více partnery. Tato varianta mohla být pro město i pro zájemce nejvýhodnější. Město mohlo využít dotace a podnikatelé se mohli podílet na revitalizaci vlastními prostředky a získat za výhodných podmínek revitalizované objekty pro své podnikatelské záměry. 
 Město rovněž mohlo řešit i své záměry jako například :
Do 1. etapy zahrnout část navržené přeložky ze sil.I/47 ke kasárnám v délce cca 700 m. Odhad IN 23,3 mil. Kč s DPH. Možnost dotace 17,5 mil. Kč, vlastní 5,8 mil. Kč (možnost financování od kraje). Vyřešil by se příjezd kamionů i do stávající průmyslové zóny mimo obydlené území města a přispělo by to k zlepšení životního prostředí na Potštátské ulici.
V areálu kasáren se nachází hala 32 x 91m,která by se např. mohla využít na umělou ledovou plochu. Po nezbytné rekonstrukci a získání dotace, by městu postačilo na financování umělé ledové plochy z vlastních zdrojů pouze cca 4 mil. Kč. K dispozici jsou veškeré potřebné inž. sítě, včetně zázemí a dostatečného parkování.
Stávající hala 32 x 91m, kterou bylo možno rekonstruovat na umělou ledovou plochu:


V současné době jsou však již tyto úvahy bezpředmětné a nezbývá nám než jen popřát budoucímu majitel kasáren hodně štěstí při realizaci jeho podnikatelského záměru a doufat, že to bude i k prospěchu města.
Rada města by snad nyní měla opozičním zastupitelům a občanům vysvětlit, proč nechala zpracovat studii proveditelnosti za 1,125 mil. Kč, když vlastně ani o koupi kasáren neměla nikdy opravdový zájem.
Proč nevyužila nabídky za 0,624 mil. Kč od jiného zpracovatele.
Studie proveditelnosti pouze ukázala, že samotné město se do revitalizace kasáren nemůže pouštět, což se dalo zjistit ze zkušeností měst, které již podobný problém řešily. Město mohlo ušetřit 1,125 mil. Kč.
Návrh revitalizace areálu kasáren Jaslo dle studie proveditelnosti:


                      

Žádné komentáře: