27. 2. 2011

Mlýnský potok, pár metrů od výtoku z Bečvy

Zdeněk Špiřík

Na pozemcích podél Mlýnského potoka, které jsou z velké části ve vlastnictví Povodí Moravy, vlastníci neprovádí řadu let žádnou údržbu. Není divu, že se to tam postupně mění ve smetiště. Reálný stav je zřejmý z několika fotografií pořízených jen pár metrů od nátoku z Bečvy. M.j. je na ta místa shora krásně vidět z nové cyklostezky Bečva. To je ona cyklotrasa, o které se v městských propagačních materiálech uvádí, že je součástí ojedinělého projektu první „cyklodálnice C1“ v České republice.

Co na tamní nepořádek říká vedení radnice?

Žádné komentáře: