22. 5. 2010

Odvedení dešťových vod z okolí viaduktů ČD


Protože bydlím na opačném konci Hranic, měl jsem možnost se seznámit s problémem zaplavování pozemků a nemovitostí při přívalových deštích a jarním tání v prostoru ulic Vrchlického a Hviezdoslavovy (u viaduktů) až na počátku roku 2007 – po zvolení do zastupitelstva. V průběhu volebního období jsem na zasedáních ZM několikrát upozorňoval na nedostatky v protipovodňové ochraně města i na tento problém, dokumentoval ho na fotografiích a dával podněty k řešení. Naposledy, na zasedání zastupitelstva letos v dubnu, mi nebyl starosta města, místostarostka, ani nikdo z radních schopen odpovědět mimo jiné na otázku tohoto znění:
„V roce 2007 zpracovala Ing. Zahradníčková studii zabývající se odvedením povrchové vody v oblasti Za viadukty. Jaká opatření od té doby rada města k zabránění opakovaného zaplavování přilehlých nemovitostí realizovala?“
Musel jsem použít Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyžádat tuto informaci písemně. Zde je odpověď pana starosty:
„Tuto lokalitu jsme řešili proto, že si lidé zavezli příkopy a my jim chceme nabídnout řešení, ale k tomu potřebujeme partnera – České dráhy – snad se nám podaří i je zapojit do spolupráce – nějaká společná řešení máme. Já jen doufám, že lidé už nebudou zavážet příkopy a odkládat na břehovou část věci, které nepotřebují.“
Ze znění odpovědi starosty města by mohl vzniknout dojem, že řešení je na spadnutí. Rekapituluji proto, jaký je skutečný stav řešení, které chce pan starosta nabídnout:
·         15.8.2007 předložila Ing. I.Zahradníčková studii odvedení dešťových vod ze zmíněné lokality.
·         14.3.2008 napsal pan starosta dopis s žádostí o pomoc při řešení řediteli Správy dopravní cesty Olomouc.
·         23.9.2008 vzala rada města studii na vědomí.
·         16.10.2008 podána informace o vypracované studii zastupitelstvu.
·         2.3.2009 napsal pan starosta dopis řediteli SDC Olomouc.
·         9.10.2009 zpracováno další technické řešení společností Pojekty VODAM. Je obdobné, jako to z roku 2007.
·         Mezi těmito daty proběhlo několik místních šetření bez jakéhokoli reálného výsledku, dohoda s SDC neexistuje.
·         21.1.2010 požádal Odbor životního prostředí radu města o finanční částku 500 tis.Kč na vypracování potřebné dokumentace a realizaci 2 odvodňovacích příkopů podél viaduktů. Zařazení této položky do návrhu rozpočtu rada neschválila.

Co k tomu dodat? V radě města se zřejmě nenachází nikdo, kdo by starostovi či místostarostce dokázal vysvětlit, že společné řešení dvou nebo více partnerů (v tomto případě města a SDC Olomouc) se nedohaduje mezi jejich představiteli „na dálku“ pomocí dvou dopisů v průběhu téměř 4 let.
A na čtenářích ponechávám k posouzení „doufání“ pana starosty, „že lidé už nebudou zavážet příkopy“. Nevěřícím čtenářům potvrzuji, že pan starosta má přitom na mysli skutečně ty příkopy, které už v tomto volebním období vykopány nebudou.
Přiložené snímky zobrazují jedno z míst, kudy voda vtékala do „Mexika“ při povodni v červnu 2009 a po posledních deštích před několika dny.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: