27. 5. 2010

Má městská kasa v současné době peníze na rozdávání?


 V předcházejících letech město na financování svých potřeb použilo desítky milionů korun z prodeje akcií společnosti Cement Hranice (rekonstrukce zámku), rezervy městské společnosti Ekoltes a desítky milionů z prodeje městských bytů a jiného majetku (krytý bazén, náměstí) a desítky milionů z dotací. Akcie CH už město prodávat nemůže, svůj majetek velmi omezeně a dotace v průběhu příštího volebního období skončí. 
Město se navíc bude muset v následujícím období nejen obejít bez těchto mimořádných příjmů, ale i vyrovnat s tím, že pravidelné příjmy jsou značně nižší než v minulosti a zároveň s tím, že některé z předchozích investic města výrazně zvýšily pravidelně se opakující městské výdaje.
Polštář, který tlumil chyby v rozhodování vedení města se postupně vyprázdnil a proto je třeba konečně myslet na tvrdé přistání do reálného světa, aby bylo v rámci daných možností co nejhladší. Rekapituji, s čím se musí město v následujícím období vyrovnat.

1.    S obrovským dluhem v údržbě městského majetku.
Abychom porozuměli, proč se tento dluh například při inventuře stavu městských komunikací před 2 lety vyšplhal na víc než 250 mil. Kč, stačí se zajít podívat namátkově třeba na ulice Hviezdoslavovu, Havlíčkovu, Skalní, Pod Bílým kamenem atd. Z chodníků třeba na 28.října, Tř. Čs armády, na schodiště směřující ke Struhlovsku apod.
Řada městských budov v posledních letech kvůli zanedbané údržbě hyzdí Hranice. Stačí se kupříkladu projít Farní ulicí a narazíte na kuriozní situaci - město vyřizuje dotace a samo také přispívá na opravy fasád a výměnu oken majitelům domů v městské památkové zóně a přitom domy, které potřebují nejvíce tyto opravy, jsou vesměs ve vlastnictví města.
Kvůli nedostatku finančních zdrojů se nepřipravuje např. zateplení panelové části ZŠ Šromotovo a dalších 144 oprav a investic, vedených v jakémsi zásobníku. Uvedu některé z nich:
-     Zateplení střechy a fasády MŠ Klíček – PD - 200 tis.Kč
-     Termoventily ZŠ Struhlovsko – 6OO tis.Kč
-     Oprava fasády a vým.oken budovy Staré radnice – 500 tis.Kč
-     Oprava fasády a výměna oken čp. 1059 – 350 tis. Kč
-     Zatepl., vým. oken a rek. kotelny ZŠ 1.máje – PD – 600 tis.Kč
-     Bezejmenný potok – DSP – 500 tis.Kč ……a 138 dalších požadavků.

2.    S dofinancováním dotovaných projektů.
-     Regenerace sídliště Galašova, Na Hrázi – 4 mil. Kč
-     Regenerace sídliště Hromůvka, II.etapa – 4 mil. Kč
-     Park Sady Čs. Legií – 13 mil. Kč
-     Zateplení Domova seniorů – 9 mil. Kč
-     Kanalizace….. a řada dalších žádostí o dotace, schválených zastupitelstvem, aniž jsou v rozpočtu města na financování městského podílu dotovaných projektů rezervovány peníze.

3.    S velkým nárůstem opakujících se výdajů při současném poklesu příjmů města.
Nové objekty či zkvalitnění služeb zpravidla vyvolávají nové pravidelné náklady. Ty pro orientaci jen v případě plaveckých bazénů a modernizované městské hromadné dopravy činí ročně dohromady asi 20 mil.Kč.
Naopak příjmy města prudce poklesly v důsledku ekonomické krize. A situace v Evropě nesignalizuje brzký návrat na původní ekonomickou úroveň.

4.    S dlouhodobě odkládaným řešením řady dalších problémů města.
Jako příklad z nich vyjímám:
-     Protipovodňová opatření. Toto téma nelze shrnout do několika řádků. Pokud mi to redakce HT umožní, vrátím se k němu v některém dalším vydání samostatně.
-     Důsledky rostoucí intenzity silniční dopravy. Realizace starostových pastí a pastiček, navíc mnohdy kontraproduktivních a uzavření vjezdu nákladních aut (s výjimkou dopravní obsluhy) do prostoru mezi silnice 1.třídy protínající Hranice ve směru na Bělotín a Val.Meziříčí, které se mi podařilo prosadit díky pomoci odboru dopravy, je strašně málo. Řešení hlavních dopravních problémů města je odloženo do dalších volebních období.
-     Životní prostředí. O tom, že se tento problém řešil víc květnatými slovy než účinnými opatřeními a v některých případech opatřeními naopak zhoršujícími původní stav (viz retardéry v Komenského ulici) svědčí i výsledky prováděných hygienických měření.

Pokud rada města zastupitelstvem v posledních dvou měsících protlačila poskytnutí zhruba 10 mil. Kč (byly ušetřeny na rekonstrukci šaten pro letní koupaliště a neodkoupením kina Svět) na realizaci soukromých projektů, navodila situaci, kterou je možno řešit jen kombinací některých z těchto způsobů:
- Budou se dále krátit prostředky na opravy a údržbu městského majetku (to však znamená jen přesunutí části oprav do dalších let a zpravidla i za vyšší cenu).
- Město se zadluží – část svých potřeb bude financovat uvěrem. Je to opět jen odsouvání řešení finančních problémů, navíc zpoplatněné úroky.
- Příjmy města se zvýší cestou zvýšení poplatků nebo např. dalším zvýšením daní z nemovitostí.
- Nebudou se realizovat některé schválené městské projekty, na které bude přiznána dotace (prostředky na jejich přípravu tak budou zmařeny).
Odpověď na úvodní otázku nechávám na čtenářích. Považuji však za nekorektní, že vedení města jasně neřeklo, jak situaci, kterou navodilo, hodlá řešit.

Zdeněk Špiřík.

Žádné komentáře: