23. 5. 2010

Jak dlouho může trvat rekonstrukce plynu?


Někdy v polovině roku 2008  dostalo patnáct majitelů domů v Alešové ulici v Hranicích dopis od projektanta ,  že se bude provádět rekonstrukce plynového potrubí a přípojek do domů, podle nějaké nové normy, údajně EU. Pěkně nakreslené i jak bude proveden bezpečný uzávěr plynu  do ulice i s tím, že veškeré práce a následná konečná úprava do bývalé podoby je garantována firmou, která bude provádět základní výkopové  práce.

Také bylo uvedeno, že práce proběhnou během roku 2009. Každý majitel objektu byl
radostí bez sebe, že mu zase nějaká firma bude kopat na již upraveném pozemku, když nedávno kopali vodaři. Každý se s tím nějak časem smířil, s tím, že je to asi nutné.
  Výkopové práce zahájila firma Gama G=V s.r.o Olomouc začátkem listopadu 2009.
Položila podstatnou část hlavního potrubí a provedla kousky výkopu na osmi místech k domům, bez jakéhokoliv smyslu něco dokončit. To počínání ukončil mráz, kdy se
výkopové práce zastavily. Pak ulice vypadala jako ve válce, na mnoha místech se
zákopy, které nikam nevedly. Po této bohulibé činnosti, kterou obyvatelé nepochopili,
zůstaly do konce února jen výkopy, rozbité a zablácené chodníky. 

Je třeba podotknou, že firma Ekoltes vytrhala v osách výkopu asi metrový pas okrasných keřů a ty odvezla.
Nějak ten „odborný“ funkcionář EKOLTESu, co práci pracovníkům nařídil, pozapomněl na to, že bude třeba také někam dávat vytěženou zeminu a tak při výkopu firma zaházela přibližně na dalších třech metrech okrasné keře. Výkopové práce naplno zahájila uvedená firma až začátkem března.  Až na to, že se již vykopané časti přes zimu sesuly a museli je kopat znova, někdy se při výkopu netrefili tam, kde přípojka měla vést, mezi keři kopali vedle novou rýhu pro potrubí a zaházeli tak další keře. Práce zdárně, ale pomalu pokračovaly. Na pozemcích majitelů objektu prováděla tato firma výkopové práce celkem kvalitně i když výkopy zůstávaly někdy tři týdny otevřené pro položení přípojky do domu. Jak dopadla vegetace pod nimi si možná dovedete představit. 

Nedá se pochopit nesmyslnost počínání pracovníků firmy GAMA, kde průměrný počet nepřekročil čtyři pracovníky na den, zmatek u této firmy dosvědčuje to, že jeden den něco vykopali, druhý to zahrabali a začali kopat o kousek vedle . Také se dá těžko pochopit, že jeden den pracovali u jednoho domu,  práci nedokončili a druhý den rozkopali pozemek u druhého domu bez dokončení. Normálně se tomu říká velmi mizerná organizace práce (dá se použít i hrubší slovo). Možná to mohlo být i tím, že montážní firma Plynomont s.r.o  Olomouc prováděla kromě zadaných montážních prací v Alešové ulici i plynovou pohotovost v Olomouci a tak někdy  po hodině práce se sbalila a odjela opravovat poruchy a výkopová firma se jim přizpůsobovala. Také se montéři třeba neukázali celý den. I když pak někdy tato firma nasadila dva montážní vozy, ale často se stávalo, že ten za chvíli zmizel. Proto šly práce velmi pomalu. Veškeré práce i s konečnou úpravou byly dokončeny koncem dubna 2010. Nevím kolikrát  dostaly tyto firmy  prodloužený termín ukončení prací, ale podle názoru odborníka na takové rekonstrukční práce by celé dílo bylo možné zvládnout během jednoho měsíce a ne šesti měsíců, jako nám předvedly uvedené firmy.

  Dnes, koncem května 2010, se na některých místech výkopu zemina propadla špatným zhutněním.  A nic se neděje. Firma EKOLTES nějak zapomněla dodat vytrhané keře zpět na místo a město, jeho  OŽP nějak opomněl  trvat na doplnění zničených keřů nebo finanční náhradě od  dodavatelské nebo zadavatelské firmy a zabezpečit výsadbu..  Tam, kde jsou výkopy, firma Gama  nechala vyset trávu i na záhonech, kde mají být keře. Nedá se to jinak nazvat jako nekoordinovaná práce úřadu města k firmám, které provádějí takovou činnost. Bez řádné kontroly, podle toho to také vypadá. Jaké sankční pokuty tyto firmy za nesplnění termínu dostaly? Dá se taková činnost města i firem nazvat šlendriánem, nebo i jinak.
  Je nepochopitelné, že městský úřad a jeho stavební odbor dovolil tak dlouho nechat
rozkopanou ulici, že nikdo neprověřoval, jak se provádí pracovní činnost uvedených
firem. Ikdyž v době mrazů to asi nešlo.  Celá akce mohla být ale hotova při dobré
organizaci práce do konce měsíce listopadu 2009. To ale městské úředníky nezajímá,
místo toho, aby se snažili, aby firmy prováděly práce co nejrychleji a efektivně a tím
zabezpečily dobré podmínky občanům, tak vydají povolení a více se o to moc nezajímají, jak firmy pracují, firmy si  proto mohou  dělat co chtějí. Pak se nedivme, že platíme takové horentní sumy  plynařské firmě RWE, když má takové smluvní subdodavatele, kteří jen odsávají peníze a investorovi je to jedno. On přece zvýšení ceny zdůvodní a úředníci na regulačním úřadě a odborných ministerstvech to schválí. Ruka ruku myje, občan to zaplatí. Že máme ceny za energie jedny z nejvyšších v EU tyto pány nezajímá, oni mají dost vysoké platy a s těmito firmami si rozumí.
 Když bude pokračovat rekonstrukce plynových přípojek, údajně  podle normy EU, 
v Hranicích takovým tempem, pak naši následníci se mají na co těšit velkou řadu let. 
(Možná, že tuto normu někdo změní a bude se začínat znova.)

Antonín Honysz

Žádné komentáře: