7. 3. 2010

Proč to nejde v našem městě.


    Tak nám v posledním únorovém týdnu nastoupilo mírně jaro a po odtátém sněhu se v plné kráse ukázal nepořádek na komunikacích a chodnících města. Předpokládal jsem, že město nasadí všechny síly na to, aby bylo vše co nejdříve uklizeno, zameteno a odvezeno. Ój, jak pošetilá myšlenka.  Kromě několika pomalu se pohybujících osob na chodnících v oranžových vestách, které většinou jen opíraly nářadí, aby jim nespadlo, se v našem městě nic zázračného nedělo.   

Není tomu tak ale všude.  Tak třeba v Novém Jičíně mechanizmy v prvním březnovém týdnu brázdily ulice města, aby odstranily nečistoty s krajnic vozovek a zamezily tak nadměrnému víření prachu. V našem městě nic.  Jeden moudrý představitel firmy Ekoltes prohlásil, že mechanizmy se nemohou nasadit, protože by zamrzly.  Toto moudré a výmluvné vyjádření není třeba komentovat, když zjistíte, že o pár kilometrů dál to jde. 

   Kde jsou proklamace pana starosty v tisku a v televizi, že on a jeho spolek moudrých radních prosazují zlepšení kvality ovzduší města Hranic. Dokonce prý již v roce 2009 byl zpracován plán s názvem „Plán zlepšení kvality ovzduší města Hranic“. Bohužel, tento plán do těchto dnů neschválila ani rada města.  Také je nepochopitelné proč další plány a ty schvalovat, když již od roku 2006 je schválen zastupitelstvem města „Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“, podle kterého by se jen měly vymezit úkoly pro daný rok a tím se řídit. 

Jediné, co hranický hrdinný starosta asi na doporučení koaličních loutek  udělal bylo,  že napsal „Otevřený dopis starosty města Hranic ve věci užívání komunikací v Hranicích“, kde mimo jiné žádá pány, tzv. podnikatele v dopravě, aby měli zaplachtována vozidla při přepravě materiálu, který práší.  Úplně asi zapomněl, že existuje nějaký zákon o provozu na pozemních komunikacích, který přímo nařizuje co má přepravce dělat. Proč pan starosta nevyužije tuto zákonnou formu přes strážníky města a na území města tyto nedisciplinované přepravce tvrdě nepostihuje. Možná proto, že tito podnikatelé tahají v městské koalici za některé nitky a dnešní zvolení koaliční zastupitelé si to s nimi nechtějí rozházet. Volby se blíží vážení! 

Také je nepochopitelné, že starosta a rada města na jedné straně předkládají občanům města, že bojují za lepší životní prostřední a na druhé snižují rozpočet města Hranic v položkách, které mají tyto věci řešit. Možná, se řídí pořekadlem „Řeči jdou a voda plyne“. Občané  sice na nepořádek ve městě nadávají, ale když slyší a čtou, co chtějí naši koaliční radní zlepšit, tak tomu možná někteří i věří. Zatím toho, kromě na papíře, moc  dnešní hraničtí radní neukázali. 
             
 Závěrem jen malé zastavení.  Ve čtvrtek 4.března  jsem se díval od křižovatky u hotelu Slavie směrem do města po Třídě 1.máje. Myslel jsem, že vidím kouřmo, které se vznáší nad ulicí a ta se ztrácí v tomto oparu. Vyvedla mě realita, nebyl to opar, ale zvířený prach po několika projíždějících těžkých nákladních, nezaplachtovaných vozidlech, která přepravují z kamenolomu v Hrabůvce po ulicích města různé druhy kameniva.

Antonín Honysz

Žádné komentáře: