4. 3. 2010

Proč to nejde v Hranicích?


Na zastupitelstvu v únoru byl projednáván rozpočet města v nové úpravě. Znovu se prokázalo, že pokud není i neformální komunikace mezi radou a zastupiteli je problém městských financí řešen velmi zdlouhavě a komplikovaně. 

Opoziční zastupitelé zejména ti za KSČM opakovaně žádají, aby při rozhodujících materiálech byly svolávány porady zastupitelů k nejpalčivějším problémům města, nebo jednáním zastupitelstva. Že to jde se ukazuje i ve městech kolem nás. Například ve Valašském Meziříčí byl rozpočet schválen poměrně hladce a to z toho důvodu, že došlo k předjednání tohoto materiálu. V rozpravě Valašsko Meziříčského zastupitelstva zaznělo minimum pozměňovacích návrhů. Podle vyjádření místostarostky Lacinové významnou roli sehrála skutečnost, že návrh rozpočtu byl před hlasováním projednán ve výborech i na neformální poradě zastupitelů.

Nejde mi o to, aby za každou cenu rada města a koalice jednala s opozicí, ale přece jen by mohly být některé věci uspíšeny a zdárně vyřešeny bez zbytečných obstrukcí.

Miroslav Raindl

Žádné komentáře: