17. 4. 2018

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA I/47 - ANO či NE

Dovolím si vysvětlit důvody, které vedou k úpravám na komunikaci I/47, tedy na průtahové silnici od Drahotuš na Bělotín. 
Tato silnice byla stavěna ve své době jako rychlostní silnice 1 třídy. Byla to tedy spojnice mezi Olomoucí a Frýdkem- Místekem, případně jako hlavní tah do Polska. Parametry této komunikace způsobily v Hranicích celou řadu problémů. 

1) Komunikace této třídy rozdělila naše město na dvě spolu nekomunikující poloviny. 

Již druhý rok probíhá odborná diskuse na toto téma. Původní tranzitní potřeby nahradila dálnice a počet vozidel na tranzitu I/47 výrazně poklesl. 
Město bude postupně připravovat plán mobility, který si klade za cíl umožnit hranickým občanům pohodlnou dopravu po pěších stezkách, na běžných i elektro kolech a tyto potřeby vyžadují přes I/47 mnohem více bezpečných napojení, což v této chvíli není možné. Není možné zbudovat nové výjezdy a napojit tak řadu možných dopravních nebo pěších koridorů ze stávajících obytných zón a sídlišť. 


2) Tranzitní průjezd středem města způsobuje významné znečistění. 


Město Hranice před několika lety získalo dotační titul na pořízení sledování znečištění ovzduší a začalo velmi pečlivě analyzovat důvody, které jej způsobují. Jedním z nich je doprava na průtahu Hranicemi. Čím vyšší počet vozidel projede, tím více prachu a splodin dýcháme. Čím rychleji vozidla jedou, tím více splodin produkují. 

3) Tranzitní průtah Hranicemi dnes ovlivňuje hlukové zatížení sídlišť. 

Na základě hlukových studií jsme od začátku volebního období tlačli ŘSD, aby vybudovali protihlukové stěny na úsecích sídlišť kolem průtahu I/47 a snížili tak hlukovou zátěž do obytných zón. ŘSD na náš tlak reagovalo kompletní rekonstrukcí povrchu a tedy snížením hluku z provozu vozidel o přibližně 10-15%. Další opatření z důvodu finanční náročnosti bylo odmítnuto s tím, že bude dobudována Palačovská spojka a dopravní zátěž opět poklesne. 

4) Kolem silnice I třídy I/47 nelze budovat město. 

Samotné město má již dnes nedostatek pozemků a výrazným propojením obou částí města kolem I/47 by jenom získalo. Nyní trochu spekulace. Kdyby bylo vybudováno zakrytí průtahu ( silnice by se dala do tunelu ) se středem na ulici 1. máje směrem na Bělotín i směrem na Lipník vznikla by poměrně velká městská plocha bez prachu i hluku v délce téměř 1 km, která by překryla zmiňovanou komunikaci. 

5) Nyní už jen ta rychlost. 

V nedávné době byly na této komunikaci dvě velmi závažné nehody s tragickými následky. Samotná komunikace se zneužívá jako závodní dráha pro motorky a v případě tranzitního uspořádání ji využívají kamiony, které tam moc nechceme. Občan Hranic je jak věřím chytrý a umí si spočítat kolik ztratí času když 2 km tohoto úseku projede 70 km/hod. nebo 50 km/hod. Přátelé ona to není ani minuta, přibližně 40 s. 
Takže shrnuto podtrženo. Chceme lidem snížit hluk, snížit zátěž životního prostředí, umožnit překonávat tuto komunikaci na více místech a skutečně zvýšit bezpečnost. 
Za snížením rychlosti i za úpravami silnice I/47 si tedy stojím a věřím, že je to správně. 
Abych byl úplně korektní, veškerá tato rozhodnutí projednává vedení města, odbor rozvoje města, zástupci Policie - dopravní inspektorát Přerov, zástupci ŘSD, komise dopravy města Hranic a oddělení hlavního architekta našeho města. Úkolem starosty je předkládat návrhy k projednání a realizovat dohodnuté závěry. 

S úctou ke všem občanům 
Jiří Kudláček 
starosta Hranic 

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA I/47 - NE!

ad.1 Komunikace této třídy rozdělila naše město na dvě spolu nekomunikující poloviny.
-obě poloviny jsou propojeny podchodem v Drahotuších, komunikacemi podél Veličky, tř. 1. máje, lávkou z Hromůvky a nepříliš povedeným podchodem u Cementářského sídliště. Pro pěší a cyklisty to je v podstatě postačující. Případnou lávku ze Struhlovska, pokud je potřeba by měl zajistit CTPark a u sídliště Nova Albert jejichž pracovníci a zákazníci by je převážně využívali. Což je chyba minulých zastupitelů, kteří s jejich vybudováním souhlasili.

ad.2 Tranzitní průjezd středem města způsobuje významné znečistění.
Podstatně větší znečištění ovzduší,hluk a rozdělení města způsobuje sil.I/35 do Valašského Meziříčí, která vede přes vnitřní lázeňské pásmo. Řešení je velmi jednoduché - Palačovská spojka délky pouhých 5 km. Bohužel ŘSD její realizaci ŘSD neustále odkládá.Územní rozhodnutí bylo vydáno již v r. 2006. V letošním roce bude situace ještě výrazně zhoršena realizací nešťastně zvolené trasy cyklostezky do Teplic, kdy dopravu bude nutno řídit pouze jedním pruhem v obou směrech a lze předpokládat během prázdnin tvoření dlouhých kolon. Nová cyklostezka bude vedena úzkým biokoridorem mezi Bečvou a sil. I/35 v těsné blízkosti frekventované silnice s provozem těžkých kamionů. Na protějším břehu je přitom pro cyklostezku dostatek prostoru. Nepochopitelná chyba našich architektů.

ad.3. Tranzitní průtah Hranicemi dnes ovlivňuje hlukové zatížení sídlišť
Tranzitní průtah Hranicemi zatěžuje především zástavbu a vnitřní lázeňské pásmo Lázní Teplic n. B, podél sil. I/35. Řešením je urychlená realizace Palačovské spojky o kterou by zastupitelé měli společně s dalšími městy a obcemi daleko razantněji usilovat.

ad.4. Kolem silnice I třídy I/47 nelze budovat město.
Kolem sil. I/47 je město již vybudováno. Ve městě je cca 60% místních komunikací a chodníků v havarijním stavu a město dlouhodobě tento stav neřeší. Čím horší je stav místních komunikací, tím více prachu a zplodin dýcháme. Přitom základní povinností města je řádná péče o svůj majetek, což se případě místních komunikací zjevně dlouhodobě nedaří.

ad.5 Nyní už jen ta rychlost.
Čtyřpruhovou komunikaci přecházejí pouze sebevrazi a ani snížením rychlosti (zejména v noci) opakování podobných tragedií se asi nezabrání. Pokud někdo komunikaci zneužívá jako závodní dráhu pro motorky, tak se obávám, že snížení rychlosti na 50 km tomu nezabrání.
Snižovat rychlost ze 70 km na 50 km v úseku, kde není ani jeden přechod pro chodce a ani jedna úrovňová křižovatka je dle mého názoru zbytečné.
Doporučuji v budoucnu při posuzování předkládaných záměrů oddělení hlavního architekta více používat selského rozumu.

Občan města Hranic

Anonymní řekl(a)...

Ptáte se ano, či ne?
Já odpovídám ano i ne.
Rychlost bych snížil pouze v úseku, kde se v minulosti staly tragické nehody a to střet aut a chodců, a to od benzínky až po kruhový objezd Drahotuš.
Snížená rychlost v úseku od benzínky až po kruháč na Bělotín je podle mě naprosto zbytečná.
Občan VM

Anonymní řekl(a)...

Líbí se doporučení VM. Snížení rychlosti v úseku od benzinky po kruháč u Drahotuš. Život pak ukáže, co dál.
AB

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím s VM - jen by se měla vyřešit situace u toho horního kruháče.

Nicméně absolutně ne se závěrem "Občana města Hranic" (snad to není synonymum pro něco vulgárního)

ad 1 Ne. Tu silnici vymysleli soudruzi jako pomstu Hranicím (za co? nevím, ale asi se mstili i ostatním obcím na trase). Lidi nechodí jenom u Struhlovska, kde by ani rozumný nadchod udělat nešel (podívejte se jak tam vypadá terén). To, že tam lidi chodí (a otázku legálnosti nechme být) znamená, že je ta silnice na špatném místě. A není to jenom areálem CTPark (který tuto situaci momentálně způsobuje), těch míst je několik. 1. U CTparku, 2. u hasičské zbrojnice, 3. u prodejny aut (či jak to místo nazvat), 4. u nadchodu (to už je minulost, ale i tak tam někteří chodí, ačkoliv je to těžší cesta), u benzínky (či u toho kruháče). Ta silnice narušila přirozené trasy lidí. Rozdělila město.
ad 2. S první částí se dá souhlasit. Divím se, že občané řeší blbosti (a i tak volí) a na tuto důležitou věc kašlou. Chce to občanskou iniciativu. A když teď Bureš objíždí kraje se seznamem investic, tak je to třeba šance. Druhá část je asi nepochopení cyklostezky.
ad 3 - řešení je obchvat Hranic, Palačovská spojka a dokončení D1. - to co píše starosta je pravda. Zvláště o letních nocích si vzpomínám na hluk. Přes den to tak nepřijde, pokud se na to nezaměří.
ad 4 asi nechápete kam tím starosta mířil. Ale opět. Pokud říkáte, že 60 % místních komunikací a chodníků je v havarijním stavu, tak co kdybyste udělal seznam a třeba je oznámkoval? Dokonce myslím, že na to existuje webová stránka a pár lidí z Hranic do ní přispívá - a dokonce na to někdo reaguje. Jen do toho.
ad 5. To by bylo na jinou debatu, kterou zde nechci vést. Nicméně krátce. Nemyslím si, že by chodci porušovali zákon. Pokud jde o legitimitu už jsem napsal v bodě 1. Mám za to, že to nejsou sebevrazi jen lidi, kteří nemají čas a chuť to několik minut obcházet. Ta 50 je ideální dočasné řešení. + by tam mělo být světlo a nejlépe i zpomalovací VDZ (grafické, případně knoflíkové, nikoliv nová Komenská). Myslím, že oddělení architekta používá jak selský rozum, tak vzdělání a ačkoliv to byl větší tým, tak vymysleli nejlepší rychlé řešení ze všech. Teď je na čase připravit dlouhodobé řešení. Za mě (po splnění bodu 3) udělání cyklostezky z I/47. Ano radikální a nereálné. Přesto si myslím, že by se to mohlo takto diskutovat. Protože je to stejně absurdní jako to, že soudruhy tenkrát napadlo udělat v těch místech takovou silnici.

Reálně: Ač se to nikomu nebude líbit, nejlepší řešení je osvětlení, zúžení, přechod, ostrůvek a semafory - lidi jsou holt víc než auta a lidský život je cennější než pár sekund času na silnici. K tomu ještě připojím - tlak na kraj, město a vládu s Palačovskou spojkou a obchvatem (D1 se částečně staví, a poslední část necháme na Přerovácích ať se snaží).

Anonymní řekl(a)...

Jsem proti snížení rychlosti na 50 km v hodině. I proti úpravám jediného rovného a na předjíždění bezpečného loni opraveného úseku komunikace v Hranicích. Doprava na této komunikaci houstne, protože přibývá pracovních míst v Hranicích. Pro již tak mizerné ovzduší v Hranicích je snížení rychlosti další zátěží, čím pomaleji vozidla jedou v takto nerovném terénu, tím více zatěžují ovzduší. Pan starosta uvádí v Hranickém zpravodaji, že nyní ujede vozidlo tuto vzdálenost přibližně o 40 sekund déle. Vynásobme 40 sekund počtem projetých vozidel za den... Spočítal někdo? Spočítal někdo jaká je frekvence na této komunikaci v době, kdy lidé dojíždí do zaměstnání a ze zaměstnání? A pokud se tato komunikace stane jednoproudovou, nebude v době dopravních špiček doprava kolabovat? Zajímá někoho, že jízdní řády městské dopravy jsou sestaveny na jízdu 70 km/hod.? Jezdit na kole do práce a do obchodu? Kdo má odvahu, když není jak zabezpečit kolo před krádeží? Z místní části Drahotuš nejede ani jeden autobus do Hranic v době kolem 5.30 hod., aby se Drahotušák dostal do zaměstnání na 6.hodin. Každý Drahotušák si musí přivstat a jet v 5. hod. nebo jet autem. A jak je tady již v komentáři zmiňováno, místní komunikace v Hranicích jsou v žalostném stavu, nesmyslně zúžené vozovky, nesouvislé pruhy pro kola, např. na 1. máje. Retardéry, které se např. na Komenského ulici přebudovávali několikrát. Některé retardéry se instalovali a naštěstí už některé odstranili. Jen pro pár metrů cyklostezky na Teplice muselo padnout 77 stromů. A co v tomto případě naše ovzduší? Švýcaři rozhodují v referendech a my bychom měli taky.

Anonymní řekl(a)...

Pokud chcete o tomto rozhodovat v referendu, tak můžete. Obecní referendum máme upravené. Jen do toho!

Ale jinak nejsme Švýcaři. Porovnávat Švýcarko a ČR nejde. To bychom museli udělat reformu správních celků a samosprávy a možná tak za 300 let bychom mohli začít s referendy. ČR opravdu není Švýcarsko. Můžeme se porovnávat s Rakouskem (Morava), ale ne se Švýcarskem. To je jiný stát.

Anonymní řekl(a)...

Když soudruzi budovali průtah, který byl nutný, netušili, že vznikne průmyslová zóna. Takž s Philipsem apod. se měla řešit i dopravní obslužnost.

Anonymní řekl(a)...

Spoluobčané, zhruba před deseti lety, když vládl na MÚ Wildner byla zpracována studie, jak řešit přechod od nové fabriky na sídliště. Tehdejší zastupitelé převést studii do života zamítli. Dnes se každý b... na radnici diví a vymyslí řešení, že tam vrazí značku a problém je vyřešen! Někteří zabedněnci na radnici od té doby sedí stále a není jich málo. Co tak jednou řešit problematiku racionálně a za přispění občanů. Občané si myslí, že naší zastupitelé jsou jen zástupci občanů a nemají patent na rozum. Nebo jo?Klousek