13. 12. 2015

Z jednání zastupitelstva města

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 proběhlo další jednání zastupitelstva. Hned v úvodu došlo k názorovému střetu mezi starostou a paní Magdalénou Tvrdoňovou. Jde už o několik dnů gradující spor o kácení dvou jedlí určených jako vánoční stromy. Jeden slouží občanům města na náměstí, druhý putoval jako dar do spřáteleného města Leidschendam Voorburg v Holandsku.

Z informací přítomných jsme shrnuli tyto poznatky:

Jistě lze souhlasit s názorem, že než došlo k samotnému kácení, měla se s dotčenými občany vést diskuse, oznámit předem, že dojde k využití vzpomínaných stromů a vysvětlit důvody. Přesto se však pozastavujeme nad tím, co vystoupení předcházelo. Na internetových stránkách se objevila petice i nevybíravý způsob pomluvy a urážení osoby starosty. Správně se starosta města ohradil proti takovému způsobu prezentace a celou věc na místě vysvětlil.

Město jako vlastník veřejných pozemků je odpovědné za údržbu zeleně. Řeší přerostlé lokality, odstraňování staré nebo nemocné zeleně. Je nutno provádět prořezávky nebo odstraňování náletových dřevin. Především však také ručí jako vlastník za bezpečnost na těchto otevřených plochách. Pokácení předmětných stromů bylo povoleno státním úřadem na základě nutných úprav pro budoucí investice do rekonstrukce přilehlého sportoviště. V souvislosti s tím dochází i k výměně dřevin dle návrhu odborníků se specializací na ochranu přírody za jiné odolnější druhy.

Zmíněná paní se však zpětně ohradila, že je jen obyčejný člověk a starosta představitel města. Že až bude v politice, bude reagovat jinak.
Jak jsme zjistili, paní Tvrdoňová již má za sebou zkušenosti v komunální politice. Kandidovala za uskupení „kavárenských intelektuálů“ Příjemné Hranice. Získala pozici v představenstvu EKOLTES a je tedy velmi dobře obeznámena s postupem pro obnovu a údržbu zeleně.  Což znamená, že i ona by měla vážit slova a nezneužívat své spoluobčany k politické agitaci.

Snaha někoho především očerňovat také svědčí o jisté úrovni. I s titulem MBA. Není to styl dnešního vedení města. Nelze říci, kdo za těmito aktivitami stojí. Pokud ještě propojíme celou situaci s došlými anonymními dopisy zdá se, že je vše organizovaná kampaň proti starostovi, resp. celému novému vedení radnice.
Jak se vyjádřili oslovení koaliční zastupitelé, ukazuje se, že někteří zastupitelé ze současné opozice nejsou schopni konstruktivní spolupráce. Proto verbálně napadají své ostatní kolegy.

O dalších názorech a celkové situaci v zastupitelstvu Vás budeme informovat v dalších příspěvcích.
(red)
                                                                    

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

V jednom máte pravdu. Urážky by neměly být v repertoáru zastupitele. Takový estét a samozvaný moralista jako kníže Vladimír, a využívá urážku jako prostředek komunikace. Zřejmě mu docházejí argumenty. Fandím koalici. Je to sice klišé, ale je to nový vítr do plachet.
kapitán Korkorán

Anonymní řekl(a)...

Vzkaz panu starostovi:
I lev se musí bránit...proti mouchám.
ab

Anonymní řekl(a)...

Poslechl jsem si vystoupení pana Juračky. Mám jen jednu poznámku: Vystoupení odpovídá jeho intelektuální a mravní úrovni a o té by měl přemýšlet on sám a neměl by tím otravovat veřejnost. Napadá mne ještě otázka, čeho je to vlastně doktor? Proč to píši, zde pod tento článek? Spojení Juračky a jeho "družky" z Bé týmu je nasnadě. Kácet strom za starosty Juračky, vyšel by článek v HT i s fotkou Juračky. V diskuzi pod článkem by bylo tři až pět oslavných a děkovných vět jak starosta věnuje do Holandska strom.
Závěrem přeji do Nové roku "Nové" radnici pevné zdraví a nervy, nenechte se odradit, psi štěkají, ale karavana jde dál.

Mydlář

Anonymní řekl(a)...

Nástěnkářa z Jednoty bych nepodceňoval. Bojuje o starostu jako lev. Nasadil si i pátou kolonu. Zejména na kultuře. Tu ve skutečnosti ovládá on a ne Bušina. Jandová je jeho prodloužená ruka. Jsou na každé akci, kde může být zviditelněný. Ještě to nevzdal.

Anonymní řekl(a)...

Vážená redakce.
Dovolte abych touto cestou vyjádřil některé své názory na vánoční Hranice.
Poměrně často chodím přes náměstí na zahrádku u Bečvy. Takže prakticky obden procházím náměstím.
S manželkou jsme byli velmi spokojeni s programem při rozsvícení vánočního stromu. Bylo to něco nového. Ne nějaké kuňkání z minulosti. I další dny se ještě daly.
Ale zbývající dny velmi šedé. Pár stánků, žádný program. Možná by stačila jen
reprodukovaná hudba. Copak se v Hranicích nenajdou soubory, které by vystupovaly od 15. hodiny do 18.00, kdy jsou otevřeny obchody? Máme rodinu v Lipníku a tam náměstí "žije".
Neberte to jako kritiku, jen názor občana.
Radnice schválila peníze na rozvoj kultury. Vánoce jsou takové malé "žně". Ale zdá se nám to teď jakési suché, nevýrazné.
A přitom máme ve městě kulturní manažery, jak se dnes říká.
Přejeme všem hezké svátky. Josef a Marta S.