5. 12. 2015

Byli jsme přitom

Na listopadovém zastupitelstvu došlo k názorovému střetu bývalého a současného vedení a. s. Ekoltes jako reakce na předchozí písemná vyjádření bývalého právníka společnosti a vyjádření současného předsedy představenstva společnosti EKOLTES.
                         
Po vzniku nové koalice na jaře 2015 postupně dochází k některým personálním změnám ve jmenované společnosti. Jak se nové vedení seznamuje s provozem firmy, nacházejí stále více a více předražených služeb, nedostatků v běžném řízení a chodu společnosti, apod.

Společnost ukončila spolupráci s dodavateli, kteří poskytovali nekvalitní a předražené služby. Např. firma STV Group, nebo právní kancelář, které Ekoltes stály zhruba dvojnásobek nákladů účtovaných novými dodavateli.
Další příklad selhání firma NOVAIZOL: ze strany společnosti Ekoltes nebyla dostatečně prověřena, zda je finančně důvěryhodná. Nezaplatila za provedené služby (370 000,- Kč) a byl na ni vydán exekuční příkaz. V květnu vyzval insolvenční správce všechny věřitele, aby do dvou měsíců přihlásili své pohledávky. Bohužel, EKOLTES tak neučinil a definitivně tak přišel o dlužnou částku. Kde hledat viníka? U obyčejných zaměstnanců, ve vedení, v právním zástupci?

Redakce má k dispozici i případy dalších selhání tehdejšího vedení. EKOLTES sepsal v roce 2006 smlouvu s pivovarem Litovel na možnost točit pivo na Plovárně. Současně si pivovar prosadil vystavení směnky, která bude sloužit jako pojistka pro případ předčasného ukončení smlouvy nebo neplnění smluvního objemu dodávky piva. A skutečnost: vyčepované pivo se plní pouze na 26% a navíc nikdo z tehdejšího vedení neví, kde se nachází kopie směnky. Navíc jde o tzv. bianco směnku, kde tedy není vyplněna částka a tu si může doplnit držitel směnky libovolně.

Byli jsme přítomni na jednání zastupitelstva, kde se tyto problémy řešily. Očekávali jsme reakce dotčených. Ty však nebyly. Jak jsme se dotazovali některých zastupitelů, většina byla překvapena, jaké problémy se v minulosti ve společnosti objevovaly. A to podle některých je jen špička ledovce. Zastupitel Raindl upozorňoval, že již v minulých volebních obdobích zazněly z kontrolních výborů varovné hlasy (Ing. Špiřík, pan Kudláček). Bohužel, tehdejší koalice ČSSD, ODS, lidovci, později i někteří jednotlivci z opozice Hranice 2000 varovné hlasy nechtěli slyšet.

Máme zde koalici novou. Naši redaktoři si udělali svůj vlastní „mini“ průzkum. Zatím občané vyčkávají. Ozývají se již pochvalné hlasy, podle některých je ještě krátká doba na hodnocení.

Nový starosta se podle některých zastupitelů velmi brzy a kvalitně vpravil do své funkce. Uznávají, že jednání zastupitelstva pod jeho vedením jsou věcná, velmi dobře zvládá formální stránku i obsahové vedení. A co mu dávají jako bonus: je vidět mezi lidmi. Stejně jako Rada Města si počíná aktivně a s přehledem. Pár občanů se pozastavilo i nad tím, jak lidovci spolupracují s novou koalicí.

Hranické listy chtějí i do budoucna informovat občany o dění jak na radnici, v zastupitelstvu, tak i samozřejmě o problémech i úspěších města. I v našich listech vznikla nová redakční rada, která chce nabízet co nejzajímavější, a nejen kritické pohledy na život ve městě.

(BrSp)
                                                       

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Hranické listy. Vítejte zpátky. Pište, pište, pište...Těšíme se na vaše vtipné a výstižné komentáře. M+J

Anonymní řekl(a)...

Předpokládám, že tento názor ani nezveřejníte, protože se vám nelíbí.

Blankosměnka se běžně používá jako zajišťující institut. V tomto případě je tedy úplně v pořádku a není pravda, že si zde strana může doplnit, co chce. Je vázána smlouvou.


Je zajímavé, že mluvíte o předražených právních službách, ale nenapíšete o tom, jak byl vybraný stávající právník a zdali i jeho služby nejsou předražené. Ano klidně řešte minulost, ale je potřeba řešit také přítomnost. A opravdu mě zajímá jestli byl výběr nového právníka transparentní.

Anonymní řekl(a)...

pro anonym 06 prosince, 2015 09:38
Vy byste, kdybyste byl hospodský (majitel restaurace, hotelu, ...), podepsal s pivovarem bianko směnku?
Mě by takové jednání pivovaru odradilo, pivovaru je na trhu dostatek.
Jedna věc je pevně daná smlouva, ale vynucovat si k tomu bianko směnku?

Anonymní řekl(a)...

Tak právní služby budou realizovány za 50% než bývalá právní kancelář. Tedy za 15 000,- Kč. I to zaznělo na zastupitelstvu.

redakce