10. 12. 2015

Doplňujeme informace o dění v Ekoltesu.


3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Blanko směnka nebo též bianco směnka je směnka, která má některé části nevyplněné. Blanco směnka vlastně není směnka, neboť neosahuje všechny zákonem požadované náležitosti pro to, aby to byla směnka.
Směnkou se blankosměnka stane až tehdy, kdy se vyplní. Blankosměnka se používá jako zajišťovací směnka. Zajištění se realizuje zpravidla tak, že v blankosměnce není vyplněná směnečná suma a datum splatnosti. Společně s blankosměnkou se uzavírá i tzv. Dohoda o vyplňovacím směnečném právu, která vymezuje, za jakých podmínek je majitel směnky oprávněn blankosměnku vyplnit.
Vzhledem k tomu, že blankosměnku nemůže vyplnit jen tak kdokoliv, musí blankopodpisatel udělit prvnímu jejímu nabyvateli vyplňovací právo. Pouze on je blankosměnku oprávněn vyplnit.
Vyplněním blankosměnky je odstraňována její neúplnost. Vyplňovací právo vzniká právě na základě dohody, jejímiž účastníky jsou blankopodpisatel a první nabyvatel směnky.

A co ta dohoda? Co v ní je? Existuje, viděl ji někdo?

Hranické listy řekl(a)...

Na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2015, bylo starostou panem Kudláčkem oznámeno, že bianco směnka, podepsaná bývalým ředitelem panem Vinklérem, ke které současné vedení Ekoltesu nedohledalo kopii, byla po tvrdém jednání pana RNDr. Smolky s pivovarem Litovel, zrušena.

Anonymní řekl(a)...

Drtivá většina místních, se kterými jsem mluvil, vítá změny na radnici i v Ekoltesu. Na radnici to znamená, že z rozhodujících pozic ve vedení města byly odsunuty zbytky přeživších politiků, kteří se dostali k moci po roku 1989 a nenašli v sobě dost soudnosti, aby sami shledali, že už dávno nemají vedení města co dát. A to je ještě docela jemné ohodnocení toho, čeho jsme už řadu let svědky.
No a z Ekoltesu byli odejíti místní politici, kteří už po těch letech snad už i uvěřili tomu, že jsou tam přínosem. Ten přínos však ve skutečnosti znamenal pro město miliony ztracené chybami, neznalostí základů ekonomie, ale vesměs i neznalostí povinností, které z takových funkcí vyplývají.
K uvedeným personálním změnám v našem městě došlo na můj vkus pozdě, přesto díky za ně. A pánům Kudláčkovi a Smolkovi i těm, které spolu přivedli, přeji hodně úspěchů.
JN