26. 2. 2013

Reagujeme na diskuzi k poslednímu příspěvku

Diskutující FK zřejmě vychází ze znění této části Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic:
„Informace, které tento zápis obsahuje, nebudou poskytovány a zveřejňovány před tím, než bude zápis projednán Zastupitelstvem města Hranic. V případě, že Zastupitelstvo města Hranic zápis neschválí, nebude tento zveřejňován.

 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR má však jiný názor:
„Informace uvedené v protokolech o provedených kontrolách výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům obce informační povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím bezpochyby podléhají, což znamená, že obec je povinna např. na základě žádosti o poskytnutí kopie protokolu tuto kopii poskytnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o protokoly z kontrol sloužící primárně zastupitelstvu, mohou být poskytnuty po jejich zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.“
Je to jeden z více příkladů toho, jak vedení radnice zbytečně omezuje informace o dění na radnici. Pravděpodobně teď uslyšíme, že si žádný občan zveřejnění protokolu z kontroly výboru zastupitelstva osobně nevyžádal. V případě širšího zájmu bude někdo z nás protokoly vyžadovat a na tomto webu zveřejňovat. Zajímavé je rovněž to, že uvedený odbor MV ČR předpokládá zveřejnění protokolu z kontroly týden před zasedáním zastupitelstva bez ohledu na to, jak projednávání v zastupitelstvu dopadne (na rozdíl od místních Zásad). Zřejmě má lepší mínění o inteligenci občanů než současné volené vedení našeho města.
Redakce

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Při tvorbě zásad jsem s touto skutečností výslovně nesouhlasil. Myslím, že protokoly mají být veřejné. Už jen z důvodu toho, že je má projednat zastupitelstvo a podklady pro jednání do zastupitelstva jsou veřejné. Nicméně jsem byl přehlasován a zastupitelstvo si odsouhlasilo tento dokument:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/projekty-a-strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/zasady-provadeni-kontrolni-cinnosti-vybory-zastupitelstva-mesta-hranic.html

Zejména článek 6 je velice sporný. Bod 2 a 3 jdou proti sobě a jsou tedy nesplnitelné. Viz text níže.

Článek 6
Ukončení kontroly a projednání zastupitelstvem města
1. Kontrola končí projednáním zápisu z kontroly výborem zastupitelstva včetně přijetí usnesení k tomuto zápisu.
2. Výbor předloží zápis o provedené kontrole spolu s vyjádřením (popř. námitkami) kontrolovaného subjektu Zastupitelstvu města Hranic.
3. Informace, které tento zápis obsahuje, nebudou poskytovány a zveřejňovány před tím, než bude zápis projednán Zastupitelstvem města Hranic. V případě, že Zastupitelstvo města Hranic zápis neschválí, nebude tento zveřejňován.

Jsem přesvědčen, že jak předchozí, tak současný KV se snaží být aktivní a plnit svou úlohu. Předchozí KV to dělal bez jednoznačných zásad provádění kontrol. Současný KV se pokusil aspoň na začátku své práce stanovit jasná pravidla kontrol, která již existují a snaží se je dodržovat. U finančního výboru o tom nejsem přesvědčen.
FK

Anonymní řekl(a)...

Pokud jsem přesvědčený, že dělám dobrovolně správnou věc a ostatní mne nutí, abych takto nepostupoval, není důvod setrvávat mezi panoptikem, které nechce slyšet pravdu.

David Hawiger řekl(a)...

ad Anonymní 1.3.2013

Samozřejmě toto přesvědčení a jednání dle něj Vám nikdo nebere.
Ale také to neznamená, že takové přesvědčení a jednání je jediné možné a ostatní jsou odsouzeníhodná.

... a samozřejmě na to můžu mít svůj pohled ;-)