20. 2. 2013

K čemu má zastupitelstvo výbory?

Zaujal mě příspěvek K pozici výborů zastupitelstva vůči Ekoltesu a prolistoval jsem na internetových stránkách města informace o tom, co finanční a kontrolní výbor od začátku tohoto volebního období dělají. Výsledek je skličující:
Finanční výbor prezentuje ve své složce pouze plán svých schůzí a zápisy z nich a neuvádí žádný plán kontrol, popřípadě zápis z nějaké kontroly.
Kontrolní výbor má prezentaci na webu složitější. Jak aspoň vyplývá ze zveřejněných informací, v roce 2011 provedl tento výbor 7, z pohledu vnějšího pozorovatele dosti náročných kontrol. Jednu z nich výbor sám neodsouhlasil a z 6 zbývajících zveřejnil ve své složce na stránkách města a projednal v září 2011 v zastupitelstvu. U 3 z nich zastupitelstvo přijalo usnesení navržené kontrolním výborem.
Podle dostupných informací následně kontrolní výbor rezignoval, důvody si po přečtení kontrolních zpráv jen domýšlím. Myslím, že jeho tehdejší členové nalezli příliš mnoho nedostatků v práci těch nejvyšších volených na radnici. Škoda, protože nový kontrolní výbor od té doby nezveřejnil žádnou kontrolní zprávu o výsledcích kontroly. Pouze v zápisech zmiňuje útržkovité informace o dvou kontrolách. Zápisy z kontrol však ani nebyly předloženy k projednání v zastupitelstvu, jak ostatně vyplývá z materiálů k pozvánkám na zastupitelstvo.
Je pochopitelné, že zastupitelé mají různé vzdělání, že nemohou být odborníky na všechno. Nepochopitelné potom ale je, že však žádné výsledky práce od svých výborů ani nepostrádají – až možná na výjimku popsanou v příspěvku v těchto listech, na který se v úvodu odvolávám.
A že by bylo, co kontrolovat! Zarážející je například nečinnost výborů v záležitosti prodeje kotelen vlastněných městskou firmou.
J. Novák

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Co chcete když jedna a ta samá banda řídí radnici i výbory zastupitelstva?

Anonymní řekl(a)...

Pane anonyme a proč nepracujete v některém z výborů? Kontrolní výbor v novém složení má již několik kontrol za sebou. Kontrola Ekoltesu na odpadové hospodářství již byla i prezentována na zastupitelstvu obce. Další podněty na kontroly jsou v plánu a připravují se. Stačí si projít zápisy kontrolního výboru. Podnět na kontrolu může zaslat každý občan města. Věřte, že těch podnětů není moc a to je škoda.
Informace v textu jsou nesprávné a zavádějící. FK

Anonymní řekl(a)...

To: FK
Je pro mě čerstvou novinou to, že jestli budu pracovat v některém výboru záleží na mně. Když jsem projevil zájem, nebyl z druhé strany.
A proč není zpráva z kontroly odpadového hospodářství zveřejněná?
JN

Anonymní řekl(a)...

TO: JN
Má poznámka byla spíše míněna na to, že občané se moc o dění v našem městě nezajímají. Například kontrolní výbor zveřejňuje své záznamy na internetu: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/vybory-a-komise/vybory-zrizene-zastupitelstvem/kontrolni-vybor.html
Asi moc lidí je nečte. Například v zápise č. 12 z 8 jednání je uveden text závěru kontroly Ekoltesu. Celý text kontroly tam samozřejmě není, protože má několik stran důkazů. Kontrola byla vedena přesně dle zadání a metodika kontroly byla v souladu s metodikou provádění interních auditů dle norem ISO. Nicméně si myslím, že není důvod protokoly auditů někde nezveřejnit. Na dalším jednání KV se pokusím tuto změnu zavézt. Zcela určitě si myslím, že protokol šel do zastupitelstva jako podkladní materiál. V dalších zápisech jsou uvedeny podněty na další kontroly. Všechny byly zahrnuty do plánu letošního roku. Bohužel podnětů od občanů města na kontroly opravdu moc není.
O otázkách dosazování do orgánů jednotlivých výborů vím jen to, že se ctí pravidlo, že každá volební strana má možnost obsadit svého zástupce do jednotlivých výborů. Pokud jsou tedy občané aktivní, tak mají reálnou šanci se do výborů dostat. Rozhodně to není jednostranná záležitost koalice.
FK

Anonymní řekl(a)...

Předpokládám, že nepoužíváte ke psaní zápisů z kontrol psací stroje, ale počítače. Pak je ale otázkou vteřin umístění zápisu na webu města. Koneckonců dřívější zápisy tam jsou. A zastupitelé v přípravě na zasedání zápisy z kontrol nedostávají? Pokud ano, proč nejsou zveřejněny pro občany města?
AB

Anonymní řekl(a)...

K AB: Chacha, po zveřejnění tvého příspěvku nechala radnice všechny dřívější zápisy z kontrol v tomto volebním období z portálu města smazat.
Jožin z bažin. Už se do toho bahna potápíte všichni.