8. 2. 2013

K pozici výborů zastupitelstva vůči Ekoltesu

Zdeněk Špiřík

V podmínkách města ovládaného politiky dbajícími mnohdy víc o vlastní prospěch než o potřeby občanů je důležité se obeznámit aspoň se základy platné legislativy. Z tohoto pohledu mě zaujal v příspěvku pana Navrátila  „Když zásady končí tam, kde se kříží s úmysly“ citát z vystoupení zastupitele PhDr. V.Juračky, který požadoval před hlasováním o odštěpení provozu výroby tepla od Ekoltesu stanovisko finančního výboru. Podívejme se, nakolik je takový požadavek legitimní.

Zákon o obcích vymezuje pravomoci finančního výboru v § 119 odst. 2 takto:
„a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce“.

Výbor je tedy na základě odst. 2 písm. a) oprávněn vykonávat své kontrolní úkoly přímo, nebo dle odst. 2, písm. b) na základě úkolu od zastupitelstva.

V této souvislosti je nutné ještě ocitovat stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR:  „Při kontrole obcí zřízené nebo založené právnické osoby výbor vystupuje de facto jménem zřizovatele (zakladatele, společníka), takže může mít vůči této právnické osobě práva v rozsahu odpovídajícímu právům zřizovatele (zakladatele či společníka).“

A konečně i proto, že město vlastní 100% akcií Ekoltesu je finanční výbor jednoznačně oprávněn provádět kontroly nakládání s majetkem Ekoltesu.

Odbor dozoru…MV ČR  ke kontrolám „hospodaření“ právnických osob (v tomto případě se jedná o Ekoltes) ještě dodává, že takové kontroly (vč. zadávání veřejných zakázek) by měl provádět finanční výbor, „který se zdá být z důvodu své působnosti v oblasti kontroly nakládání s majetkem k tomuto úkolu vhodnější“, než kontrolní výbor.

Vzhledem k tomu, že podklady předložené radou před hlasováním nebyly úplné, resp. dostatečně srozumitelné pro zastupitele odborně zaměřené jiným směrem, není pochyb o tom, že požadavek přednesený panem V.Juračkou byl z pozice zastupitele oprávněný. Neboť kdy jindy by mělo být stanovisko finančního výboru důležitější, než v situaci, kdy se jedná o „hru“ s desítkami milionů korun?

Pozn.: Výše uvedené je o to důležitější, když současný model řízení Ekoltesu připomínající trafiku pro vybranou skupinu komunálních „politiků“ je neefektivní, z více důvodů dokonce škodlivý, v rozporu s objektivními potřebami vlastníka, tj. města a tedy jeho občanů.
 

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Bohužel "šéfem" finančního výboru je Ing.Haša a ten zamete chyby a lumpárny koalice a zájmových skupin pod koberec.Už jen to,že se výbor za celou éru svého působení nikdy uvedenou problematikou nezabýval,svědčí o mnohém,zejména o "dobře vybraném předsedovi finančního orgánu .
J.H.

Anonymní řekl(a)...

Myslím, že tento problém je už v pati minulosti.Ve své podstatě jej nastartoval už ve svém funkčním období sám Juračka a nezvládl svou roli.Stačilo mu uplatit placenými funkcemi své koaliční partnery.Proto není vhodné Juračku vytahovat jako spasitele.Patří do minulosti.Abych byl spravedlivý , tak musím zmínit i Ježíka.O propojení anonymní SVT Group s Ekoltesem se moc nedozvíte.Možná až přijde zákon o zrušení anonymních akciových společností se budeme ještě divit.
Hlavním tématem přicházejícío jara bude rušení třech odborů.Možná se dovíme jiné věci.Zajímavé je,že Hranický deník zmiňuje jen vedoucí dopravního a životního prostředí...ti asi půjdou od "válu".Ale proč se nepíše ,co bude s vedoucí odboru kanceláře starostky , to se člověk nedoví.
Zřejmě právníků není dost.Město má právníka ,který pro něj pracuje ve dne v noci a právníky,kteří jsou v práci jen 8 h :-) Hodně štěstí Hranice!
J.H.

Anonymní řekl(a)...

SVT Group dceřinná společnost Ekoltesu Hranice a.s. bez něj už by nebyla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!