3. 2. 2013

Když zásady končí tam, kde se kříží s úmysly

Na programu zasedání zastupitelstva bývají velmi různorodá témata, v některých případech skutečně kvalifikované zaujetí stanoviska vyžaduje poměrně hluboké znalosti projednávané problematiky.  Naivně jsem si myslel, že starostka, popřípadě rada města v takových případech zastupitelům zajistí potřebné odborné informace. Opak je pravdou.

Až kuriózní situace vznikaly v poslední době např. při projednávání odštěpení kotelen Ekoltesu do samostatné firmy. Ze zápisu, který naleznete ZDE je zřejmé, že na řadu připomínek a požadavků ze strany ing. Hübla, Mgr. Raindla a dalších se představitelé města ani nenamáhali odpovídat. Za příklad může posloužit ta část zápisu, kde se PhDr. Juračka domáhá doporučení předkladatele, stanoviska rady města, finančního výboru a představenstva společnosti.  Odpovědi se zastupitel dočkal jen od předsedy finančního výboru:  „Finanční výbor tento materiál neprojednal z důvodu nedostatku času.“
Takže to shrňme:
-          Předseda fin. výboru je členem rady.
-          Rada města stanovila termín zasedání zastupitelstva a týden předem rozeslala zastupitelům pouze neúplnou přípravu.
-          Zastupitelé se hlasováním museli přiklonit k jednomu nebo druhému názoru.
-          Finanční výbor nemusel, měl na to málo času.
-          Odpovědi od slečny starostky, rady, ani představenstva Ekoltesu se PhDr. Juračka nedočkal.

Zastupitelstvo předložený návrh odhlasovalo hlasy zastupitelů, kterým zmíněné informace nechyběly:
J. Navrátil

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Ad absurdum: p.Juračka je členem dozorčí rady Ekoltesu, jejímž úkolem je kontrolovat představenstvo společnosti, aby naplňovalo zájmy majitele, t.j. města. O stanovisko představenstva Ekoltesu k prodeji tepelného hospodářství Ekoltesu žádá p. Juračka ale z pozice člena zastupitelstva. Z toho vyplývá, že je jako člen dozorčí rady nemá k dispozici od představenstva. Jaká je vlastně role dozorčí rady v Ekoltesu? Proč nepředložila své doporučení zastupitelům? Kdo Ekoltes vlastně řídí a kdo ho kontroluje????
To je skutečně hustý.
Pepan

Anonymní řekl(a)...

Pepánku, ty krásný naivečko, všichni vědí, že ti tzv. komunální politici jsou v Ekoltesu jen na dvě věci . .. Ekoltesu na přítěž a pro sebe na peníze.
Ivča

Anonymní řekl(a)...

Článek mě vyprovokoval abych si zápis ze zastupitelstva přečetl. Teď toho ale skoro lituju. Plkárna a ne zastupitelstvo. Padají otázky a nikdo se nenamáhá odpovídat a už se ani nikdo nediví, že nedostane odpověď. 15 let pořád stejní šíbři, pořád stejné metody. A když se někdo nový objeví, rychle se přizpůsobí. Jen se podívejte, jak rychle se do té správné řady zařadila Tvrdoňová. Jakže se jmenovala strana, za kterou byla zvolena? Změna pro Hranice? Ztrácím i poslední iluze, že se něco změní.