2. 7. 2012

Nevýhodná změna smlouvy o provozování parkovacího systému v Hranicích.

V roce 2006 uzavřelo město Hranice s firmou ACTIV s.r.o. (nyní City Parking Group s.r.o.) mandátní smlouvu na provozování parkovacího systému v Hranicích.
Na základě této smlouvy se tržby z parkovacího systému měly rozdělit v poměru 45% město a 55% ACTIV. Navíc však město muselo zaplatit DPH z podílu fy. ACTIV a zajistit 1strážníka nejméně 8 hod denně od pondělí do pátku ( s odvody cca 450 tis. Kč/rok). Veškeré příjmy za přiložení a odstranění botiček za parkování v rozporu s parkovacím systémem je příjmem Fy ACTIV (ročně cca 260 tis.Kč). Firma ACTIV se navíc zavázala garantovat minimální výnosy z městského parkovacího systému. Smlouva byla uzavřena na 10 let do r.2016.

Rozdělení tržeb je podrobně uvedeno v Tab.1, ze které je patrno že při započtení veškerých příjmů a nákladů je skutečný příjem města 27 % tržeb – 8 960 775 Kč/10 let a příjem ACTIV (CPG) 73% - 24 600 000 Kč. Pořizovací hodnota parkovacích automatů cca  2,5 mil. Kč se uhradila provozovateli za  tři roky. Náklady na 1 pracovníka provozovatele, opravy automatů a další správní režie včetně přiměřeného zisku nepřesáhnou 100 tis. Kč/měsíc, což činí 12 mil. Kč/10 roků. Pro provozovatele parkovacího systému velmi lukrativní podnikatelský záměr. Pro město a obyvatele neskutečně nevýhodná smlouva. Vzorová ukázka nehospodárného nakládání s veřejným majetkem.
V současnosti však provozovateli již vznikl velký problém, protože se mu nedaří plnit garantovaný výnos a na základě upozornění některých obyvatel muselo město uplatnit smluvní pokutu za nedodržení garantovaného výnosu. V r. 2008 a 2009 to ještě problém nebyl s ohledem na nadstandardní zisk. V r. 2010 a 2011 to již problém začíná být a vr. 2012 a dále je další vývoj pro provozovatele již neudržitelný, protože se začíná dostávat do stále větší ztráty. Nelze totiž předpokládat, že by se tržby zvyšovaly. Spíše budou tržby stagnovat na cca 2,7 mil. Kč/rok. Provozovatel tuto situaci začal řešit uplatněním nepřiměřených smluvních pokut u města za snížení počtu parkovacích míst v důsledku stavební činnosti a porušení dalších podmínek smlouvy s městem. Město porušení smlouvy ze své strany odmítlo a začalo s provozovatelem jednat. Zvýšení počtu parkovacích míst je možno celkem jednoduše vyřešit rozšířením parkování na náměstí v prostoru u kašny, jak to navrhují podnikatelé. Pro toto řešení však v současnosti není mezi zastupiteli a městským úřadem dostatečná podpora. Při rekonstrukci náměstí byla potřeba parkování špatně odhadnuta a v současnosti tak při denních špičkách dochází k parkování i okolo fontány, protože by při zásobování obchodů nebylo náměstí průjezdné. Tento stav je patrný z tabulky č.2.

Stávajícímu zastupitelstvu se tak naskytla jedinečná příležitost nevýhodnou smlouvu na parkovací systém napravit. Bohužel na červnovém jednání zastupitelstva byla schválena změna smlouvy, která je prakticky pro město ještě více nevýhodná. Rozdělení tržeb je sice mezi městem 50% a provozovatelem 50% . Ze smlouvy však vypadlo ujednání o garantovaném výnosu a smluvní pokuta provozovateli za nedodržení garantovaného výnosu byla snížena o 50 %.

Pokud by zastupitelé rozhodovali dle selského rozumu ve veřejném zájmu města a obyvatel dohodli by odstoupení od smlouvy a parkovací systém by provozovalo město, což je znázorněno v tab.4. Město by tak mohlo získat z parkovacího systému za zbývající dobu do r.2016 cca 6-14 mil. Kč navíc.

V Hranicích 30.6.2012 ing Karel Hübl

Tabulky poklepáním zvětšíte


6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Dobrý článek.Co nám to "vládne" za lidi?
Pane Hüble díky. J. N.

Anonymní řekl(a)...

chybí tam údržba parkovacích ploch firmou Ekoltes :-))

Anonymní řekl(a)...

teď zjišťuji, že máme v radě města alespoň jednoho radního, kterému to myslí. Ostatní radní majív havě asi sečku. Škody bych nechal zaplati tehdejšímu staroastovi Juračkovi a jeho radě. Když o té smlopuvě se od začátku mluví jako nevýhodné pro město a do dnes se nic neděje. Nebo na tom radní profitují?

Anonymní řekl(a)...

Jen je škoda,že nejsou uvedena jména jak ,kdo hlasoval...

Anonymní řekl(a)...

Jak to, že ještě není instalované hlasovací zařízení, které by mělo registrovat hlasování jednotlivých zastupitelů? Dodací lhůty jsou přitom velmi krátké a v rozpočtu na letošní rok jsou na to peníze.

Anonymní řekl(a)...

Pokud mne paměť neklame, tak o hlasovacím zařízení se jednalo již v minulém zastupitelstvu. Navrhl něco Ing.Špiřík. Proč dodnes není?Protože ta banda koaličních lumpů se bojí toho, že občan by mohl zjistit, jak který mizera v koalici hlasuje. To je ale pro koaličnílumpy velký problém. Co kdyby se občané na.... a takovému koaličnímu lumpovi za hasování "malá domů" trochu ručně domluvili. A bylo by to potřeba!