15. 7. 2012

Od Husa k Marxovi aneb zakryté značky

Jeden z ohlasů na vzpomínku Mistra Jana Husa zněl: „Hus se dnešním mocným nehodí a to je dobře, protože Husovi následovníci vraždili a bořili. Ostatně jako následovníci Marxe, kteří teď vzpomínají na Huse“. Vážený /á/ R. R. 6. červenec je státní svátek požehnaný Parlamentem ČR. A podsouvat Marxovi nějaké výzvy k násilí je velmi, ale velmi chabá invektiva. Marx byl vyhodnocen jako jeden z největších filozofů, má v Evropě své ulice, pamětní desky…
Můžeme napsat o čarodějnických procesech, kdy samotná církev si vybírala své oběti mezi bohatými. Kdy samotný papež žehnal kanónům v I. světové válce, kdy dodnes jsou mrtví na straně katolíků a protestantů i v moderních evropských státech…

Ale R. R. plně Vás chápu. Někdo musí dělat i tu „světovou politiku“. Zřejmě to tak máte v rodině. Někdo umývá nádobí a někdo se věnuje globálním problémům. Nechme Husa Husem. Byla to významná osobnost se silným sociálním cítěním a touhou po spravedlivém světě. Osobně nerozpoutal žádnou válku. Jen chtěl poctivost, skromnost a spravedlnost.
Já se raději držím komunální politiky. I když jsem dějiny studoval, nechám to na jiných. Historii si ponechávám jako zálibu.

Dnes jsem se opět prošel po městě. Nepochopil jsem, proč se značky ve Studentské ulici umísťují mezi rozkvetlé lípy. Není vidět např. značka hlavní silnice, ani upozornění na příčný práh. Zde projektanti zřejmě udělali chybu, že se značky osazovaly brzy na jaře. Podchod u ubytovny má sice nové osvětlení, které je ale ve velmi zanedbaném stavu. Přes pavučiny není vidět. Už několik měsíců je doporučeno, aby vozidla přepravující sypké materiály z lomu Hrabůvka měly plachty. Jezdí vesele dál a sypou, kudy jedou. Stačí se podívat na kruhový objezd u restaurace Acer. Na Jaselské ulici proběhla očista. Poctivě, kvalitně. Avšak kazí ji „drobnosti“. Vysoká tráva kolem telefonní budky, zarostlý koš na psí hovínka. Na konci bývalé Vojenské akademie je v autobusové zastávce plakát EU. Promoklý, špinavý. Jako by signalizoval, kam spěje Evropská unie? Také by bylo třeba, aby aspoň občas Ekoltes umyl ulepenou a špinavou dlažbu v horním podloubí. A když už jsem u Ekoltesu, proč dosud není zveřejněno nové složení dozorčí rady a představenstva této městské společnosti?
Pro někoho jsou to možná maličkosti. Ale jak nás učili na vojně: Nesplnění úkolu začíná přehlížením drobných maličkostí. I když „neviditelná“ dopravní značka není maličkost.
Hezké letní dny přeje M. Raindl

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Pane Raindle, sice široký záběr, ale všechno svatá pravda. A nevíte, kdy v Drahotuších upraví "tu zeleň". Jak jste i loni upzornil. Od podchodu akáty, u kluziště ořech...Všechno tak dlouho trvá. M. S.

Anonymní řekl(a)...

Jan Hus bojoval proti chamtivosti církve a to se teď našim zlodějům, pardon "vrcholným bojovníkům s korupci" Nečasovi, Kalouskovi a spol. nehodí do krámu. Protoprotlačilipřes odpor více jak 80% občanů rozkradené republiky další zlodějnu pro cirkve. ?

Anonymní řekl(a)...

Proč při pietních aktech k Husovi se netlačí do popředí různí preláti římskokatopocké církve. Ale při pietním shromážděnínapř. v Lidicích se podbratkový kardinál cpe do popředí, jako by o Lidice černoprdelníci bojovali. Není to jen záměr se zviditeňovat v blízkosti našich dnešních skorupovaných politicích. Nebo je to je od nich jen hlad po restitučním majetku?