26. 7. 2012

Degenerace místní politické scény

V prostředí, kde obecné normy, pravidla a zákony platí jen pro někoho, se nežije dobře. Kvete tam klientelismus, korupce obecně a strádá sama podstata demokracie.

Tvrzení v nadpisu jsem vyslechl v řadě podstatně tvrdších variant od místních občanů, kteří sledují chování komunálních politiků. Vzpomněl jsem si na ně při sledování průběhu jednání starostky, radních a zastupitelů ve věci vybudování parkoviště v parku "Sady Československých legií". Shrnuji to nejpodstatnější:

-       Předchozí vlastník tenisových kurtů v parku nedostal souhlas ani s dočasným umístěním nafukovací haly nad některými kurty po několik zimních měsíců. Panu Zimovi například vadil zimní pohled z jeho domu na takto „znetvořený“ park, pan Úlehla to považoval za necitlivý zásah do jedinečné kulturní památky, slečně Ondriášové stačil jen fakt, že se o památku jedná, atd. Nafukovací hala přitom nepřesahovala obrys tenisového areálu a její postavení nevyžadovalo trvalé stavební úpravy.
Ještě hůře to dopadlo s žádostí o povolení postavení parkoviště za tenisovým areálem. Pro neprůchodnost zastupitelstvem byla žádost stažena z programu zasedání.
V kontrastu s těmito postoji nikomu nevadila mnohaletá devastace parku až do stavu, kdy ho bylo nutno za 17 milionů obnovit.
 
-       S žádostí o povolení výstavby parkoviště přišla i nová majitelka kurtů a Rada města (včetně tří výše jmenovaných představitelů města) v tomto případě doporučila zastupitelstvu povolení formou zřízení „věcného břemene pro strpění stavby parkoviště a sjezdu“ schválit!
Zastupitelé se na červnovém zasedání z předložených materiálů dozvěděli, že „někdo“ již dávno předem dal příslušným pracovníkům na radnici pokyn k vypuštění prostoru budoucího parkoviště z žádosti o dotaci na obnovu parku.
Bez povšimnutí prošly i informace, že v okolí je již nyní dostatek parkovacích míst, že záměr je v rozporu s územním plánem, že na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability je zakázáno povolovat jakékoliv stavby, že navrhovaný záměr se nachází ve vyhlášené aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy, kde nesmí být povolována nová výstavba, že Městský park "Sady Československých legií" byl prohlášen MK ČR v roce 1997 za nemovitou kulturní památku, atd.

Příspěvek vezměte jako výraz znechucení nad stavem místní politiky, kdy se vůči někomu zákony hájí a ve prospěch druhého vědomě porušují...a to nejvyššími představiteli města. Krásný příklad pro mládež a běžného občana.
Míra potřebnosti zmíněného parkoviště je tématem na jiný rozbor.
I. Navrátil

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Velmi dobře pane Navrátile. Jsou všichni propojeni. Stačí se podívat, kdo přežívá ve společnostech Města. Socani a odeesáci. Už dlouho to spolu táhnou. Karel J.

Anonymní řekl(a)...

Časopis Týden situaci v Hranicích asi dobře zná - Týden.cz, 26.7.: "Česko je malá země, kde se v jistých kruzích lidé dobře znají a kde funguje určitý klientelistický systém, který prostupuje od komunální politiky až do vlády".
AB

Anonymní řekl(a)...

Tlupa na zámku se nemění. Když se objeví někdo nový, tak se té převaze většinou přizpůsobí. Chce to jít k volbám a volit skutečnou změnu. To znamená křížkovat, protože ty samé figury na první místa kandidátek nikoho místo sebe nepustí.
jzb

Anonymní řekl(a)...

Při současném volebním systému je to ovšem činnost zcela zbytečná.

Anonymní řekl(a)...

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Začínají se otevírat velké kauzy a jednou to dopadne i na ty malé hajzlíky. Měli by se ale modlit, ať to není defenestrací. Mája

Anonymní řekl(a)...

No to je hustý! Juračka, který zničil s vodním prvkem a kostičkami náměstí, který přitáhl dopravu s dálnice do města a prakticky rozkradl parkováná ve městě se teď s opozice dostal do spolku koalice. Je viďet, kde je jeho místo. Určitě na politické hnojiště, kam patří všichni hraničtí nenažranci jako Sedláček Úlehla,Háša Onriášová,Hlavinka a ddalší. Jen je vyhnat od koryt!