2. 5. 2012

O jednání mimořádného pracovního zastupitelstva

Skutečně uvážlivý správce veřejného majetku  by měl postupovat při nakládání s ním opatrně a soudně. Proto vítám  vstřícnost současné městské vládnoucí koalice a plně podporuji relativně nový zvyk poradit se o způsobu nakládání se strategickým majetkem nás všech – tedy občanů města - napřed se  zástupci opozice a před praktickými kroky svolávat mimořádné pracovní zasedání zastupitelstva města, kde může být problém v klidu a dostatečně předem předjednán.
Tím ale již bohužel musím skončit s chválou….
Na pondělí 23-5-2012 a to dosti narychlo, bylo p.starostkou svoláno mimořádné veřejné zasedání ZM Hranic. Jeho cílem  byla informace o provozu teplelného  hospodářství města Hranic provozovaného a.s. EKOLTES . Abych tedy situaci zjednodušil, z 32 domovních kotelen provozovaných EKOLTESEM  pouze 10 odpovídá technologicky současnosti a 22 je jich zastaralých, ztrátových.
Do těchto kotelen nebylo v minulých letech adekvátně investováno. Výsledkem je, že zatímco v minulosti bylo provozování tepelného hospodářství pro EKOLTES i město jednoznačně ziskové, v současnosti není firma  schopna zajistit konkurenceschopné ceny za teplo a teplou vodu a jejich výslednice  je průměrem cen za energii ve všech provozovaných kotelnách, takže klienti připojení k těm moderním doplácejí na kotelny ztrátové.
Je zajímavé, že tyto dúsledky  a vývoj nikdo neuvažoval při prodeji bytového fondu města Hranic občanům ani při bezhlavých a volebním ovlivněním občanů stimulovaných obrovských investicích takto privatizací získaných prostředků , kde investice šly vždy do nenávratného typu investic (vrcholem je  plavecký bazen, vyžadující neustálé velké dotace na provoz a těžce zatěžující rozpočet města nebo nově tenisová hala) a na návratné investice, přinášející městu okamžitý zisk, jako je nová technologie kotelen kupodivu a bohužel nic nezbylo….
Výsledkem výše uvedeného vývoje je pochopitelně deziluze a odchod klientů od Ekoltesu, tedy těch, co nechtěli snášet přemrštěné ceny , vypověli smlouvy a v rámci svých domovních samospráv si realizovali malé kotelny,  jež jsou podstatně šetrnější. Těchto klientů je již téměř jedna třetina z původního počtu. A to pochopitelně vede k dalšímu zvýšení  cen Ekoltesem poskytovanách energií a uzavírá bludný kruh .
Kdo by nyní očekával od RM Hranic a  vedení a.s. EKOLTES sebereflexi, mýlil by se. V předloženém materiálu je snůška jednostranně interpretovanách faktů a zkreslených údajů o účinnosti malých kotelen, EKOLTES se za aktivní podpory vedení města Hranic soudí se svými občany, majiteli těchto kotelen. Jednostrannost tohoto materiálu byla napadena reakcemi HRANIC 2000 i klubu KSČM.
A proč náhle ten spěch??
Důvodem je, že město oslovil ČEZ a postupně i tři další poskytovatelé tepelné energie  s nabídkou převzetí ( u DALKIE pak nájimu) tepelného hospodářství města, ČEZ při tom údajně nabízí částku, kterou by privatizacemi a prodejemi zdecimovaný méstský majetek generoval nejméně 5 let, a za 2 roky budou komunální volby ….
Mám jaksi dost výrazné pochyby, že takto stržená částka bude touto koalicí soudně a racionálně investována, tím myslím tak, aby přinášela městu a jeho občanům zisk a prospěch a nevyžadovala sama žádné další investice. Spíše se peníze rozletí jako peří z prodraného polštáře..
Jsem přesvědčen, že pokud by volební rozhodnutí občana  volit tuto koalici ovlivnila bílá velryba s duhovým vodotryskem, vyroste rychle, samozřejmě opět v zátopové oblasti, na Žáčkově ulici mořské terarium dotované štědře zbytky oklešťeného rozpočtu města a   pokud zcela náhodou dojde v brzku k další tisícileté vodě, bude mít mořský savec alespoň kratší cestu do nejbližšího moře…   
A k Ekoltesu- za několik týdnů -  končí funkční období vedení as. Ekoltes a je zajímavé,  že celá záležitost je otevíráná právě nyní, aniž byla u vedení Ekoltesu  vyvozena  odpovědnost za výše popsaný vývoj, což by bylo o to zajímavější, že funkcionáře Ekoltesu tvoří především členové a obzvlášť zasloužilí lobbisté koaličních stran.Možná je na čase skončit dlouholetou praxi v tomto městě, kdy Ekoltes slouží jako jakási kampelička  na stmelení koalice a pro ocenění zvlášťe  zasloužilých. Trvám na tom, aby se celé vedení Ekoltesu zodpovídalo ze vzniklé situace.
A k faktu, že materiál přes připomínky opozice byl nepozmněněn předložen  3.května zastupitelstvu města????
Považuji to za jasný projev sebejistoty a arogance koalice. Osobně nezvednu ruku za prodej dalšího strategického majetku města bez seriozních a nezávislých podkladů.
Jako východisko bych byl pravděpodobně schopen akceptovat společnou firmu  města např. s ČEZ, ovšem ne za účelem okamžitého prodeje majetku městem, jak je v předloženém materiálu, ale jeho společného provozování s blokačním právem města pro případ pro klienty- občany města- nepříznivého cenového vývoje energií. 
Doporučuji občanům města, aby se pokud možno v hojném počtu učastnili
zasedání   ZMH dne 3. 5.2012 a dali průchod svým názorům na věc, vždyť se jedná o prodej velkého a strategického majetku města a výsledek se dříve nebo později plně odrazí v úrovni cen tepla pro cílového spotřebitele,

v Hranicích 1.5.2012                               MUDr Ivan Sumara
                                                                    zastupitel m.H.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

"...privatizacemi a prodejemi zdecimovaný méstský majetek.." Co si mám myslet o obsahu takto napsaného článku?

Anonymní řekl(a)...

Normální člověk se dovtípí. Pan Sumara je lékař, tak to vzla po básnicky. Ale popsal skutečnost: Městský majetek je rozprodán a zdecimován!
Myslet si můžete co chcete. Myslet znamená...
Zdraví Vás čtenář HL J. K.