15. 5. 2012

Komentář k článku Nic neříkající odpověď také odpověď

Tento svůj komentář k článku pana M. Klouska o názvu Nic neříkající odpověď také odpověď z 12.5. posílám touto formou, protože potřebuji k vysvětlení i fotografie, které do formuláře pro komentáře umístit není možné. Fotografie jsem si stáhl z  článku pana M. Klouska, který jste zveřejnili 15.4. pod názvem Stará se město dobře o zeleň? 
Zopakuji, že občan města se obrátil na starostku města ing.Ondriášovou s dotazem
 jaký byl důvod vykácení devíti stromů v parčíku u obchodu na rohu ulic Nádražní  a Maxe Švabinského“
Přejděme skutečnost, že ing.Ondriášová z výšin starostky občana města vůbec nevidí a že se příště může klidně stát, že ho nebude vidět ze své výše ani vedoucí odboru a možná ani příslušný referent Městského úřadu. Každý občan města tedy nechť vezme na vědomí, že volby budou ještě za dlouho a odpovědi na korespondenci adresovanou starostce budou příště podepsané třeba radničním mluvčím.
Nechci se nyní ale zabývat kulturou komunikace paní na zámku s podzámčím v době, kdy jsou volby ještě daleko, a podívejme se na kvalitu obsahu této komunikace. Aby čtenář nemusel hledat v předchozích článcích, překopíroval jsem znění odpovědi na dotaz zmíněného občana města:
Vážený pane,
zasílám odpověď na Vaši  žádost  dle zák.č.106/1999 Sb. ve věci   kácení na ul. Nádražní, Hranice:
   Kácení stromů v ulici Nádražní v Hranicích proběhlo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy proběhlo správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les.  V případě, že obvod kmene stromu je menší než 80cm ve výšce 130 cm nad zemí, vlastník stromu nepotřebuje k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody.  Jedná se o dva rozdílné pozemky a dva různé vlastníky. Jedna žádost byla podána na kácení 5ks borovic a 1ks smrku a druhá na kácení 1ks borovice. Byly podány žádosti, které obsahovaly náležitosti dle vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě podaných žádostí bylo vydáno rozhodnutí. Důvody ke kácení byly: nebezpečí zlomu větví, ohrožení elektrického vedení a nemovitosti a napadení jehlic parazitickou houbovou chorobou. Orgán ochrany přírody posoudil důvody a kácení dřevin povolil.
  S pozdravem
Ing.  Ivana Zaoralová vedoucí odboru  životního prostředí MěÚ Hranice

K uvedené odpovědi mám tyto připomínky:
Žlutě podtržené tvrzení – Autorka odpovědi má na mysli parcely 2637/1 a 2637/2. Nejsou však ve vlastnictví dvou subjektů, ale pouze jednoho.
Modře podtržená část
 – První žádost, která je v odpovědi zmíněna se týká prostoru před budovou (směrem k Nádražní ulici) - z 5 borovic však 2 měly obvod kmene ve výšce 130cm pravděpodobně menší než 80cm. To znamená, že žádost by se měla správně týkat nikoli 5, jak uvádí autorka odpovědi, ale pouze 3 borovic a 1 smrku – viz první fotografii. 

- Druhá žádost se týká borovic vedle budovy (směrem ke Švabinského ulici) – všechny tři borovice prokazatelně měly obvod kmene v předepsané výšce větší než 80cm – mělo se tedy žádat o povolení kácení nikoli jedné, ale 3 borovic – viz  druhá fotografie.

Formulaci „mělo se žádat“ jsem použil z toho důvodu, že však jedna ze tří borovic stála navíc na pozemku města!... a o žádosti o povolení kácení této borovice žádná zmínka, protože neexistuje.
Takže celá odpověď je pěkný zmatek a celé povolení orgánu ochrany přírody je pěkný zmetek.
Zeleně podtržená část
Autorovi dotazu adresovaného ing.Ondriášové doporučuji, aby podal stížnost ke Krajskému úřadu  i pro neúplnost poskytnuté informace, protože takto formulované vysvětlení důvodů povolení kácení neříká vůbec nic. Jaký byl tedy konkrétní důvod kácení u kterého stromu, nebo skupiny stromů? Minimálně ve Švabinského ulici dráty nejsou, 1 smrk na straně k Nádražní ulici skácen, 2. kousek od něho zůstal…a tak by se mohlo pokračovat.
J.Navrátil

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Rozumím tomu správně, že ty stromy stály na 3parcelách, z toho 1parcelu vlastní město a 2další jeden soukromý majitel?
X.Y.

Anonymní řekl(a)...

Ano.
J.N.