23. 5. 2012

Kosení

Opět zde máme jarní měsíce a opět starý známý problém. Kosení trávy v jednotlivých lokalitách města. Už druhý týden se na mě obracejí občané, jak je to s kosením trávy v našem městě. Zřejmě se domnívají, že i zastupitel, který není v koalici, něco zmůže.
Takže jim trpělivě vysvětluji, že pravděpodobně se již všechno připravuje a brzy se dočkáme údržby travních porostů na sídlištích a v ulicích. Jen to chce trpělivost. Požádal jsem paní místostarostku o základní informace. Můj požadavek přenesla do společnosti Ekoltes a dostalo se ji zajímavé odpovědi, kterou mi přeposlala. Zmíněnou odpověď naleznete v pokračování tohoto příspěvku.
Měl by to být harmonogram kosení trávy ve městě. Podle mého by takový plán kosení /údržby/ měl mít úplně jiné parametry. Postrádám vyznačené lokality, konkrétní den, která technika, atd.
V našem zařízení víme, že jsme schopni malou travní sekačkou v rámci pracovní terapie běhen 2 hodin posekat 400 m2 pozemků. Za osm hodin by to dělalo 1600m2. Ekoltes disponuje samozřejmě mnohonásobně výkonnější technikou. Takže stačí spočítat zatravněné plochy, vynásobit, vydělit…, zpracovat do tabulky Excel a je to. Možná jsou tam některé úkony navíc. Ale domnívám se, že to nemůže být problém. Je to jen o počtech a manažerských schopnostech. 
V době internetu by každý občan našeho města měl mít možnost nahlédnout do takového harmonogramu a zjistit, kdy se bude provádět údržba trávníků v okolí jeho bydliště. Současně bych chtěl ocenit ty občany, kteří si sami uklidili před svými domy. Stejně jako v zimě, i na jaře udržují plochy města svými prostředky. O to ti kompetentní mají méně práce a více úspor.
                                                        
Hezké jarní a pohodové dny přeje                                                                
Miroslav Raindl


Hodnocení sečení v roce 2012

V souladu s Harmonogramem údržby ploch veřejné zeleně na r. 2012 bylo na přelomu měsíců dubna a května zahájeno sečení trávy na území města Hranic. S přihlédnutím na povětrnostní podmínky do dnešního dne bylo provedeno sečení ploch zařazených do 1.kategorie údržby veřejné zeleně v těchto lokalitách : 
-         Šromotovo náměstí
-         Zelené plochy Motošín – ul.28.října
-         Zeleň ul.8.května
-         Zeleň náměstí v Drahotuších
-         Ul.Tř.Československé armády
-         Zeleň – pásy pravé i levé části ul.Tř.1.máje
-         Parcely zámek – sever
-         Zeleň – Školní náměstí, včetně travnatých ploch pod školou
-         Park – křižovatka ul.Alešova-Nádražní

Z důvodu rekonstrukce parku Čs.legií nebude provedena seč parku, ale bude provedeno sečení okolních pozemků ( U žáby a parčík naproti u mostu). 

V sečení ploch zařazených do 2.kategorie veřejné zeleně byla do dnešního dne provedeno sečení v těchto místech a lokalitách : 
-         Zeleň – pásy v ul.Zborovská
-         Ul.Nádražní ( k finančnímu úřadu )
-         Ul.Komenského
-         Ul.Vrchlického
-         Ul.Máchova
-         Ul.Tovačovského
-         Ul.Bezručova
-         Ul.Wolkorova
-         Ul.Alešova
-         Sídliště Struhlovsko

V součastné době pokračuje seč na sídlišti Kpt.Jaroše a ulicích Přátelství,Husitská,Kollárova.

V následném období, do konce měsíce června, s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám bude sečení ploch prováděno v lokalitách sídl.Galašova, ul.Mlýnský příkop, ul.Rezkova, ul.Plynárenská, sídl. Hromůvka , lokalita Sklenný kopec, ul.Nová, sídl. CVH.
Zároveň bude provedeno v měsíci červnu sečení ploch v přilehlých integrovaných částech města  a to v Drahotuších, Lhotce, Velké, Uhřinově, Středolesí, Valšovicích a Slavíči.
EKOLTES Hranice, a.s.                                                  
                           

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Tak to mi to sečení na Bezručově asi uniklo. Ta tráva musí růst zatraceně rychle :-(.

Anonymní řekl(a)...

Na Bezručově ulici si pokosili sami občané. Moc děkujeme. S pozdravem EKOLTES.