17. 10. 2011

Odvolání místostarosty, jak dál?

Mgr.Miroslav Raindl
Zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání odvolalo místostarostu. Důvody byly již popsány. Ale co je zarážející, že nikdo z koalice /až na Ing. Hašu/ nebyl schopen vystoupit a veřejně se mgr. Wildnera zastat. Nebo alespoň sdělit zastupitelům a veřejnosti co vedlo Radu k takovým závěrům.
Což mě ale nepřekvapuje. S podobným jednáním některých koaličních zastupitelů jsem se setkal již v roce 2006, kdy nerespektovali předem dojednané podmínky spolupráce.
Jak jsem vyrozuměl, bezprostředně po jednání zastupitelstva se koaliční zastupitelé uchýlili někam do prostor radnice a zřejmě začala doba výčitek. Kdo jak hlasoval, kdo podrazil…
Pan bývalý místostarosta to lakonicky následně shrnul v místním tisku: „Koalice rozhodla sama o sobě“.
Nabízí se několik řešení. Volba nového místostarosty. Otázkou je kdo? Rezignace celé Rady a následné volby? Hledat místostarostu v opozici? Bude koalice ochotna ke kompromisu?
Až čas ukáže, jak se celá situace vyřeší.
Je zde však jedno poznání. V koalici panuje napětí a nejednotnost. Což není dobrá informace pro občany města. 

Opět se prokázalo, že opomíjení opozice je nesprávná cesta. Řada radou předkládaných materiálů mívá vážná pochybení. Opoziční zastupitelé na tyto případy nesčíslněkrát upozorňovali. Stejně tak na rizika vyplývající z takového postupu koalice a navrhovali předjednávání klíčových materiálů předkládaných zastupitelstvu i za účasti zástupců opozičních klubů. Marně. 
Místo toho rada, pracující v téměř nezměněném složení již druhé volební období, dává zastupitelům nepokrytě najevo, že se jí jedná pouze o odhlasování předložených návrhů, tedy nikoli o diskuzi.

Není tedy divu, že kontrolní výbor zastupitelstva odhalil letos řadu nedostatků, které jsou mnohdy až za hranou zákona. Bohužel ani v těchto případech, podložených řadou důkazů, představitelé koalice na radnici nereagují a snaží se tato zjištění zahrát do autu (čtenáři HL mají možnost si přečíst o většině výsledků kontrol na těchto stránkách samostatné články). To je vážný signál pro budoucnost.

Žádné komentáře: