23. 10. 2011

Ještě jednou k rezignaci Kontrolního výboru

Jarmila Žurmanová 

Poskytla jsem  p. Mašlaňovi z Hranického deníku písemné odpovědi na jeho otázky  k rezignaci 5 členů Kontrolního výboru. V jeho článku jsem se ke svému překvapení dozvěděla mimo jiné i toto: „Jisté je, že vzájemné vztahy nebyly ideální ani mezi jednotlivými členy KV“.  To považuji za naprostý nesmysl. Vztahy mezi jednotlivými členy byly korektní a všichni jsme pracovali na svých úkolech poctivě a zodpovědně. Chtěli jsme upozornit na nedostatky a navrhovali jsme jejich řešení. Od počátku našeho působení jsme se potýkali s neochotou vedení města společně řešit vzniklé problémy. Nesouhlasím také s názorem paní starostky, že se vedení města snažilo KV vše náležitě vysvětlit.  Kdyby tomu tak bylo, došli bychom společně k nějakému řešení a nerezignovali na své členství v KV.  Taktéž hlasování koalice na ZM jasně ukázalo, že se nic řešit nebude.  To nás přesvědčilo, že nemá smysl dál pokračovat a plýtvat zbytečně časem.  Co se týče paní Kopřivové, nenabyla jsem dojmu, že by chtěla rezignovat v KV a já necítila potřebu s ní rozebírat svoji rezignaci. Paní Kopřivová bude dle mého přesvědčení dál pracovat v KV s nově zvolenými členy.  Jak se bude vyvíjet dál práce KV a co bude jeho náplní, na to jsem sama zvědavá.  Odstupující členové pracovali profesionálně a za to jim patří moje poděkování. 

Žádné komentáře: