6. 7. 2011

Důsledky nečinnosti vedení města

Zdeněk Špiřík 
Městský park Sady Čs. legií byl 27.9.1997 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Zde je část vyrozumění o tomto zápisu (zmíněná kulturní památka zahrnuje vlastní park i parcely mezi silnicí a Bečvou za tenisovými kurty) :


Ve Zprávě o kontrole systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes Hranice pro naše město (celou ji naleznete ji ZDE) kontrolní výbor při zastupitelstvu města 26.8.2009 m.j. konstatuje:
„…Rámcová smlouva specifikuje sice požadavky na Ekoltes, nestanovuje však technické podmínky.
Příklady:
Na sečení přerostlé trávy v parku byla použita těžká technika, která devastovala trávníky…“ atd.
Na dotaz, jak vedení města reagovalo na zjištění kontrolního výboru jsem k tomuto bodu obdržel od Ing.R.Ondriášové tuto odpověď:
„…Správce je odborně způsobilý a zodpovídá za řádné provedení prací, sám posuzuje vhodný způsob jejich provedení…“
Podívejme se tedy na jeden z příkladů důsledků této pozice „mrtvého brouka“, kterou vedení radnice zaujalo (dosekávání trávy kolem stromů):
 

Video ve větším formátu naleznete ZDE 

Žádné komentáře: