14. 6. 2010

Starosta nejraději rozhoduje o všem.


Letos, jako každý rok, se vybíral „Strom roku Hranicka 2010“.  Do roku 2009 o výběru stromu roku rozhodovala komise životního prostředí, která má nelogických šest členů, kdy sedmého rada města vyloučila a dodnes nikdo neví proč. V roce 2009 se pan starosta asi sám jako radní nominoval za člena komise pro výběr stromu roku a přizval si jako dalšího člena předsedu komise pro životní prostředí. Nejlepší na tom je, že nikdo ani předseda komise ani starosta neinformoval předem komisi životního prostředí, že se něco změnilo, že bude sám rozhodovat jen se svým vazalem, protože všemu nejlépe rozumí. Informovat komisi je pod úroveň starosty, protože on rozhodl a je to. Možná mu tento počin posvětila rada kejvačů. Pracovnici odboru životního prostředí přizvali do komise proto, aby jim všechno sepsala. Jen pro ilustraci, komise životního prostředí se za první pololetí tohoto roku bohužel sešla „jen“ jednou, podle rady města a starosty je asi vše co se týče životního prostředí občanů města úplně v pořádku. Myslíte si to také? Tento postup starosty je vrcholně demokratický v tom, že všemu dobře rozumí, všude byl, všechno ví a o všem by nejraději rozhodoval sám. Viz jeho prosazení  rozhodnutí o velbloudích hrbech v Komenské, teď  se moudře vyjadřuje o protipovodňových opatřeních uveřejněných v Sedmičce 10.června 2010, když den předtím na zastupitelstvu  proti mnohým opatřením reagoval negativně. Poslední fopa starosty je ještě nedávné vyzvedávání tzv „Palačovské spojky“ a výhody pro Hranice, možná chudák ani dodnes pořádně neví, že byla vládou „odpískána“ do autu. Co bude chudák vyzvedávat teď, když auta jezdí přes město a opatření, jak tomu čelit, jsou v neznámu. Když jsem na zastupitelstvu  ve  čtvrtek 10.června poslouchal řeči o tom, co by se všechno mělo udělat k omezení povodní a co se udělalo vyšla mi nula. To znamená, když to vezmu od roku 1997 tak žádné kloudné opatření nebylo se strany rady města provedena. I když podle tzv. vodního zákona má úřad města dost velké pravomoce při těchto krizových a havarijních stavech. Bohužel na radnici sedí lidé, pro které je něco dělat strašný problém. To nám krásně ukázala povodeň před pár dny a následky v plaveckém areálu, to ještě nestojí tenisová hala sponzorovaná z našich peněz v zátopovém území.

Antonín Honysz

Žádné komentáře: