23. 2. 2010

Zastupitelstvo: Rozpočet, povodně, Fond životního prostředí….


18. února 2010 proběhlo první jednání zastupitelstva v tomto roce. Patřilo k těm poklidnějším. Zřejmě proto, že koalice měla již dopředu jasné, co bude prohlasováno. Takže pokud jsme chtěli najít úspory v rozpočtu, případně najít prostředky pro jiné, významnější akce, byla to aktivita jen opozičních zastupitelů.

A mohla být přesunuta částka přibližně jednoho miliónu korun. Bohužel, zatvrzelost a krátkozrakost některých zastupitelů je velmi silná. Např. se „ztratil“ milion z Fondu životního prostředí. Nejdříve měli Zelení před časem pocit, že mohou obstrukcemi ostatním diktovat složení řídícího výboru zmíněného fondu a když v zastupitelstvu neuspěli, rada původně schválenou částku určenou na řešení palčivého problému polétavého prachu v Hranicích „zabalila“ do úsporných opatření. Přitom v rozpočtu, asi jako vzpomínka na časy hojnosti, ponechala několik položek nákladů na různé dodatky projektů (zimní stadion, tělocvična Drahotuše…), které však vzhledem k vysokým rozpočtovým nákladům nemohou být v krizových letech realizovány. A občan opět „utřel“.

Velmi důležitou připomínku na jednání vznesl ing. Špiřík k problematice povodní z loňského léta. Už několikrát v průběhu tohoto volebního období upozorňoval volené vedení města na nedostatky v protipovodňové ochraně města i místních částí. Tentokrát poukázal na celou řadu nedostatků ve Zprávě povodňové komise pro Krajský úřad. Zpráva je neúplná, vlastně neřeší možnosti snížení rizik /důsledků povodně/. Měla by obsahovat časový průběh a konkrétní plnění Povodňového plánu /jednoduše vyjádřeno – vymezit osobní odpovědnost jednotlivců za jeho neplnění/. Rada neprovedla celkovou analýzu průběhu záplavy, neproběhl důsledný rozbor a ani se nepokusila o hledání cest ke snížení rozsahu podobných povodní v budoucnu. Pan starosta se obhajoval absurdním tvrzením, že do Zprávy povodňové komise nelze zasahovat. Ale zákon 254/2001 mu tuto možnost přímo ukládá: „Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně…Zpráva musí být zpracována do jednoho měsíce od povodně. V případě potřeby provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně“. Tím je zřejmé, že pan starosta mate zastupitele i občany. Do Zprávy lze zasáhnout. Není to konečný materiál. Vždy se objeví i po určité době určité okolnosti, které s povodněmi souvisí.
Ale dobrou zprávou je, že meteorologové slibují počasí s postupným táním sněhové pokrývky. Takže podle jejich informací povodně nehrozí. A když, tak máme mobily.

Ale v jiných městech situaci nepodceňují. Např. v sousedním Valašském Meziříčí se v pátek 19. 2. sešel krizový štáb s jediným bodem programu – povodně. Svolali všechny složky integrovaného záchranného systému z okolních měst a obcí meziříčského regionu. Bojí se totiž rizika rychlého tání sněhu.
Zastupitelé i občané si jistě zaslouží větší informovanost při řešení tak závažného problému, jako jsou povodně.  

Mgr. Miroslav Raindl

Žádné komentáře: