22. 2. 2010

Objektivita?Na stránkách Hranické radnice
http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/nabidky-firem-na-domovni-kotelny-jsou-nekdy-zavadejici.html  si můžete přečíst článek Ing. Libora Lenži, který srovnává výhodnost kotelen  samosprávy domu na Hromůvce a Ekoltesu a.s. Nemíním s autorem polemizovat o číslech, pravděpodobně je takové dostal v podkladech. Neodpustím si však poznámku. Kolik peněz dostal autor uvedeného článku za „obhajobu“ jediné správné politiky vytápění v městě Hranicích? A hlavně - od koho? Pokud to platila společnost Ekoltes, a.s., tak proč jeho příjem není uvedený v tabulce, kterou má na konci článku. Pokud tento „inzerát“ platilo město, stačí do kolonky uvést např. sponzorský dar. Samotný rozdíl ve výpočtu vyvolává úsměv a ukazuje na naprostou „objektivitu“ článku. Závěrem podotýkám, že z faktur naší kotelny by se autor uvedených čísel nedobral. 

Ing. Ivo Holec

Žádné komentáře: