27. 10. 2009

Občanské sdružení Zdravé Hranice


vzniklo v září 2004, po zasedání zastupitelstva města, konaném 8. září 2004. Na tomto zasedání byli, a to poprvé! v tomto volebním období, občané seznámeni se skutečností, že v roce 1996 byla na žá dost zástupců města do projektu dálnice D 47 zařazena výstavba samostatného mimoúrovňového sjezdu pro Hranice a že sjezd bude napojen na silnici od II/440 od Potštátu a bude v Hranicích veden ulicemi Potštátská, Alešova, 1.máje., místní komunikaci Komenského na Smetanovo nábřeží a Purgešova, kpt Jaroše na tř.Československé armády, po případě Olomoucká  s napojením na silnici I/35 ve směru na Valašské Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem.

  Tato informace velmi zneklidnila obyvatele, účastnící se zasedání zastupitelstva. Rozhodli se proto využít možnosti sedmidenního termínu k podání připomínek a sestavili petici vyjadřující nesouhlas se záměrem zastupitelstva. Během několika dnů podepsalo petici 2 130 občanů města. Petice byla předána na sekretariát starosty. Zastupitelstvo bohužel tuto petici vůbec nevzalo na vědomí a rozhodlo jak rozhodlo a dopady tohoto špatného rozhodnutí dnes vidíme v praktickém životě města.
   Následně organizátoři petice dospěli k závěru, že kromě nebezpečí těžkého zatížení životního prostředí vlivem neúnosného nárůstu dopravy centrem města, jsou pro životní prostředí města velkým zatížením a nebezpečím i některé provozy, situované na území města, které produkují a vypouštějí do ovzduší zdraví škodlivé látky.
   Rozhodli jsme se tehdy proto vytvořit občanské sdružení, které se těmito problémy bude zabývat a snažit se ve spolupráci s vedením města, radou a zastupitelstvem zajistit obyvatelům kvalitní podmínky životního prostředí ve městě.
  V současné době se zabýváme třemi hlavními tématy: životním prostředím, vzhledem města a dopravou ve městě.


 Občanské sdružení se snaží přesvědčovat volené zástupce občanů, aby trvale řešili problematiku životního prostředí svých voličů a to nejen na papíře, což se v našem městě většinou děje. Proto poukazujeme na zásadní nešvary v této problematice.


Máte-li zájem, najdete naše články v elektronické formě na adrese:


Za OS Zdravé Hranice Antonín Honysz.


Žádné komentáře: