22. 10. 2009

Jak přistupuje starosta města k dotazu občana.


  Starostu našeho města jsem před časem požádal, aby mi ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odpověděl na následující podnět:
V posledním  týdnu  srpna 2009 prováděla firma Ekoltes  ve městě sekání trávy. Zmíním se pouze o oblasti Třída 1. máje, ulice Alešova, Nádražní a Máchova. To, co předvedli pracovníci této firmy, byl ukázkový výkon. Tráva nedbale posekaná, velmi nekvalitně provedené dosekávání, např. na rohu ulice Máchovy a Alešovy vůbec nikoho nezajímal prostor železného sloupu a tak jej vynechali. Sekání bylo provedeno bez košů (asi podle nějakého nařízení) a nepořádek, který po něm na chodnících a vozovce zůstal, nikoho nenapadlo uklidit. 
Myslím si, a nejen já, že firma Ekoltes by měla po sekání zajistit kvalitní úklid! A předpokládám, že úklid má město ve smlouvě. Podle vyjádření pracovníka firmy prováděli „mulčování“. Takto posekaná tráva se pak po uschnutí na vozovkách a chodnících drobí a stává se součástí prachu, kterého máme v ulicích města dost. Po provedeném sekání zřejmě není prováděna žádná kontrola, jinak by nemohl takový nepořádek v ulicích zůstat. To platí město firmě Ekoltes faktury jen tak, bez prověření? Asi ano. Proč se nezmění systém sekání a neprovádí se pouze sekání se směrnými koši s následným kvalitním úklidem, třeba i méněkrát za letní období? 
To co v ulicích města tento týden předvedla městu patřící firma Ekoltes je zarážející a přímo v rozporu s usnesením, které prošlo radou města v těchto dnech, jednajícím o koncepci snižování prašnosti.
  
  Na moji žádost jsem obdržel "kvalitní, vyčerpávající a úplnou" odpověď člověka, který řídí činnost v celém regionu města Hranic:
  Vámi popisovaný stav jsem okamžitě řešil s pracovníky společnosti Ekoltes Hranice a  požádal o nápravu.
-         Sekání mulčováním se běžně provádí a je levnější;
-         Kontrola ze strany města probíhá pravidelně;
  Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu.
Mgr. Miroslav Wildner,
starosta města Hranic
Nedávno jsem zase na upozornění o znění:
  „ Každé úterý  se čistily mechanicky  v severní části města cesty ve stanovených ulicích. Proč se 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. 2009  a dále  nic nedělo, na ulicích u krajnic narůstá velmi rychle nepořádek. Dodnes nikdo neuklidil nepořádek po tak zvaném mulčovacím sekání. Od 9.9. 2009 byla na ulici Máchova u toho malého parkoviště cedule, že 11.9.2009 se bude provádět blokové čištění. 12.9. 2009 cedule zmizela a nic se nečistilo, ten svinčík tam je dodnes. Jestli si takto představujete naplňování programu o zkvalitnění ovzduší města  a  programu boj proti prašnosti ve městě, tak to jsou jen fráze pro noviny a hromada popsaného papíru za hodně vyhozených peněz.“,
od starosty města obdržel, a to až na opakovanou žádost a po nesplnění zákonných termínů, následující odpověď:
„Vážený pane, osobně provádím velmi kvalitní a náročné kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu. Mgr. Miroslav Wildner“
Jen doplním, že se ani v prvním, ani ve druhém případě, na popisovaném stavu nic nezměnilo.

Antonín Honysz

Žádné komentáře: